Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije članova i članica Županijske skupštine

Datum objave: 2. prosinca 2019.

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki upoznala je članove i članice Koordinacije s prijedlogom dnevnog reda 18. sjednice Županijske skupštine, koja je najavljena za 7. studenoga 2019. godine, kao i rasporedom održavanja sjednica radnih tijela u pripremi same Skupštine. Na sastanku Koordinacije sudjelovali su i župan Željko Kolar,  predsjednik Kluba SDP-a Zlatko Šorša, predsjednik Kluba Stranke rada i solidarnosti Alojz Sajko, predsjednik kluba HSU-a Nikola Capar te predstavnik Kluba ZDS-a Mladen Popović.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.