Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak Koordinacije Županijske skupštine – najavljeno održavanje nove sjednice

Datum objave: 15. studenoga 2023.

U prostorijama Krapinsko-zagorske županije u Krapini u srijedu, 15. studenog 2023. održan je sastanak Koordinacije članica i članova Županijske skupštine.

Predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša istaknuo je kako se 15. sjednica Županijske skupštine planira za 7. prosinca te ujedno najavio planirane teme rasprave.  Na sastanku Koordinacije sudjelovao je i župan Željko Kolar, potpredsjednik Skupštine Željko Čleković, predsjednica Kluba SDP-a Sandra Turković, predsjednik Kluba HDZ-a Vladimir Pleško i predsjednik Kluba nezavisnih članova Županijske skupštine Viktor Šimunić.

Prema Poslovniku Županijske skupštine, predsjednik i potpredsjednici Skupštine te predsjednici klubova članova Skupštine čine Koordinaciju članova Skupštine. Predsjednik Skupštine saziva sastanak Koordinacije prije svake sjednice Skupštine. U radu Koordinacije sudjeluje župan i zamjenici župana. Koordinacija raspravlja o dnevnom redu i datumu održavanja sjednice Skupštine, potiče predlaganje određenih pitanja za raspravu u Skupštini, raspravlja i o drugim pitanjima kada to zatraži predsjednik Skupštine i župan.


Fotogalerija