Zagorje
Bajka na dlanu

Održan sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima

Datum objave: 31. siječnja 2014.

Na sastanku su obrađene teme vezane uz 1. Master plan javne rasvjete tj. predstavljanje projekta modernizacije javne rasvjete Krapinsko-zagorske županije koji je predstavio Ivan Pržulj iz REGEA-e, a svrha je povećanje sigurnosti dionika u projektu i ušteda. Prezentirane su 3 faze od kojih je prva studija masterplana, 2. izrada projektne dokumentacije i 3. provedba. Ključni dokument koji je potreban je Sporazum o suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Ravnatelj REGEA-e Julije Domac je naglasio kako je ovaj projekt složen i ozbiljan ali smatra da je Krapinsko-zagorska županija spremna na takve akcije. Župan Željko Kolar je naglasio da neke jedinice lokalne samouprave javnom rasvjetom pokrivaju samo centar, dok neki imaju pokriveno čitavo područje, te bi ovim projektom sve jedinice bile u istom položaju. Načelnici su pozdravili inicijativu i pokazali zainteresiranost za projekt. Druga točka dnevnog reda bila je Prezentacija Studije odvodnje, tj. priprema projekata za izgradnju sustava odvodnje na području Zagorskog vodovoda d.o.o. kojega je predstavio direktor Mario Mihovilić. Predstavio je izgradnju sustava odvodnje kroz nekoliko faza, od čega je kao prioritet prezentirao aglomeraciju Zabok i Zlatar. Kao veći problem istaknuto je riješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Aglomeraciju Krapina prezentirala je Katarina Posilović direktorica Krakom-a d.o.o.. Treća točka dnevnog reda bila je sufinanciranje rada logopeda na području KZŽ koju je prezentirala zamjenica župana Jasna Petek, te istaknula kako prema istraživanju na 1783 djece u KZŽ, koje je provelo Hrvatsko logopedsko društvo – podružnica KZŽ 32,7% djece ima jezično – govorni poremećaj. Cilj je zajednički model Krapinsko – zagorske županije (domovi zdravlja), jedinica lokalne samuprave i OB Zabok. Načelnici su i za ovaj projekt također pokazali zainteresiranost. Četvrta točka je bila program održivog razvoja lokalne zajednice kojega je prezentirala Ana Markuz, načelnica Sektora za provedbu razvojnih programa, kroz uvjete prihvatljivosti projekata i pozvala načelnike i gradonačelnike da prijave što više kvalitetnih projekata na natječaj koji je otvoren do 10.02.2014. godine gdje je za projekte iz Krapinsko-zagorske županije na raspolaganju 2.448.000,00 kuna. Peta i posljednja točka odnosila se na informiranje o sustavu zaštite i spašavanja kojega je prezentirao pročelnik Područnog ureda Dražen Strabić, te upoznao načelnike, gradonačelnike i župana sa zakonskim obvezama. Na kraju sastanka župan Željko Kolar najavio je kolegije sa načelnicima i gradonačelnicima koji će održavati redovito prije Županijske skupštine.


Fotogalerija