Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. siječnja 2010.

Stanje sigurnosti, točnosti, organiziranosti i udobnosti u željezničkom prijevozu, mogućnosti reduciranja broja vlakova na području naše županije te ulaganja u željezničku infrastrukturu bile su neke od najvažnijih tema sastanka održanog proteklog petka u Hrvatskim željeznicama, do kojeg je došlo na na inicijativu župana Siniše Hajdaša Dončića. Uz župana, sastanku su prisustvovali zamjenik Anđelko Ferek-Jambrek i pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Željko Horvat, dok su u ime Hrvatskih željeznica sudjelovali Branimir Jerneić, predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura, Zoran Popovac, predsjednik Uprave HŽ Holdinga, zatim Božo Cerovečki, izvršni direktor Prometnih poslova HŽ Infrastrukture te Marijan Klarić, direktor HŽ Putničkog prijevoza.
Obzirom na prvotnu verziju reduciranja vlakova, a nakon prijedloga županije i jedinica lokalne samouprave koji subvencioniraju prijevoz učenika, studenata i radnika, reducirano će biti samo 9 vlakova od predloženih 47! Što se pak tiče modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić – Zabok, ona realno neće krenuti prije 2012. godine, jer je riječ o projektu koji se kandidira na IPA. Važno je naglasiti da je ovo jedan od dva velika projekta koja su Hrvatske željeznice kandidirale za komponentu IPA, Instrumenta za pretpristupnu pomoć, koja se odnosi na regionalni razvoj. Vrijednost mu je procijenjena na oko 630 milijuna kuna, a u ovom su času HŽ angažirane oko ishođenja lokacijske dozvole za ovu relaciju dužine 23,8 km, nakon čega započinje postupak izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, što se očekuje u ožujku iduće godine. Od ostalih tema sa spomenutog sastanka izdvajamo i podatak da se u ovoj godini planira dovršenje sanacije Đurmanec – državna granica, za što je osigurano 8 milijuna kuna.
Župan je na sastanku prenio i više primjedbi korisnika prijevoza s područja županije, vezanih uz sigurnost, kvalitetu i udobnost putničkog prijevoza. Predstavnici HŽ-a su napomenuli da je željeznički prijevoz i dalje najsigurniji te da je u planu nabava 24 vagona tipa BT, čime bi se povećala kvaliteta i udobnost. Ujedno se radi na poboljšanju informatizacije koja se odnosi na prodaju karata, pa je plan da se već od ove godine omogući kupovanje karata putem interneta.
U cilju modernizacije postojećih stajališta, HŽ će predložiti jedinicama lokalne samouprave da zajednički sufinanciraju sanaciju stajališta u iznosu od 25 posto koje bi se riješile kako je to učinjeno, primjerice, na zagrebačkom stajalištu u Gajnicama. Osim toga, HŽ će u suradnji s gradovima Zabokom i Oroslavjem pokušati riješiti problem stajališta. To se odnosi na  Hum Lug i Bračak, budući da nijedno ne odgovara lokaciji nove bolnice, pa bi  se na eventualnoj novoj lokaciju postigla bolja povezanost. U Oroslavju je potrebno razmotriti sadašnju lokaciju, jer postojeća sprečava dobru preglednost prilikom prelaska ŽCP-a iz Oroslavja prema Andraševcu.
Dodajmo na koncu kako je župan iznio i informaciju da od 2002. godine Krapinsko-zagorska županija sudjeluje u sufinanciranju prijevoza učenika, studenata i radnika te da je u razdoblju do 2009. godine s udjelom gradova i općina Hrvatskim željeznicama isplaćeno 3,3, milijuna kuna. Župan je također napomenuo da županija godišnje za subvencije željezničkog prijevoza izdvaja više od 700.000 kuna. Kažimo još da na području Krapinsko-zagorske županije prometuje 12 posto od ukupnog broja vlakova u Republici Hrvatskoj te 10 posto putnika.