Zagorje
Bajka na dlanu

Održana 10. sjednica Savjeta mladih KZŽ

Datum objave: 17. veljače 2020.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije je u 2019. godini djelovao prema Programu rada, koji se sastojao od pet tematskih područja:

-Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja;

-Zapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalna politika za mlade;

-Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,  volonterski rad i politička participacija mladih

-Zdravlje, sport i kultura;

-Mladi u europskom i globalnom okruženju

Predsjednik Županijskog savjeta mladih Hrvoje Novak istaknuo je kako je cilj Savjeta mladih zagovarati interese mladih prema donositeljima odluka, ali jednako tako i uspostaviti njihov međusobni dijalog. „U tom smislu Savjet mladih KZŽ prošle je godine osmislio poseban projekt te ga u suradnji sa Županijom prijavio Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Projekt je nazvan „Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam“ i provodi se u suradnji s tri srednje škole iz Pregrade, Oroslavja i Konjščine. Njegov je cilj osnažiti mlade za aktivnu participaciju u društvu i informirati ih o načinima kako mogu sudjelovati u donošenju odluka, ali i kroz svoj aktivizam u zajednici promijeniti položaj mladih“ – istaknuo je  predsjednik Savjeta mladih Hrvoje Novak.

Brojne lokalne i međunarodne aktivnosti

Na sjednici je istaknuto kako je Savjet mladih KZŽ  u protekloj godini sudjelovao i u niz drugih aktivnosti na području naše županije, a posebno se razvila suradnja s organizacijama civilnog društva poput Mreže udruga Zagor, drugim županijskim radnim tijelima poput Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Antikorupcijskog povjerenstva te LAG-om Zagorje-Sutla.  Mjesto održavanja brojnih aktivnosti, prvenstveno onih održanih u suradnji s Mrežom udruga Zagor, bio je Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije. Tako je tamo održana i edukativno-informativna radionica povodom Međunarodnog dana žena te edukacija Vijeća učenika koju je Savjet mladih KZŽ u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske prvi put organizirao 2018. godine, 2019. nastavio je suradnju s Mrežom udruga Zagor i Savjetom za razvoj civilnog društva KZŽ, a iste aktivnosti planiraju se održati i u 2020. godini.

Savjet mladih KZŽ je s ciljem podizanja svijesti mladih o odgovornom seksualnom ponašanju povodom Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a, u suradnji s Crvenim križem Krapinsko-zagorske županije i Mrežom udruga Zagor, mladima dijelio edukativni materijal te je u Centru za mlade KZŽ organizirao prikazivanje filma „Transit“. „Ne možemo pobjeći od činjenice da mladi sve ranije stupaju u seksualni odnos i da je to u društvu još uvijek taboo tema. Činjenica je i da obrazovni programi poput spolnog i seksualnog odgoja u našim školama još nisu zaživjeli, zbog čega je potrebno i dalje kontinuirano educirati mlade o odgovornom ponašanju prema vlastitom, ali i tuđem tijelu te smo ovaj dan iskoristili kako bismo još snažnije istaknuli važnost odgovornog ponašanja“ – naglašava predsjednik Savjeta Novak.

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je i u projektima „Mladi u Centru“ koji je provodio Grad Pregrada, a za cilj je imao osmisliti sadržaj i izgled novog centra za mlade u Pregradi. Također, u Pregradi, Klanjcu i Zaboku provodio se veliki projekt pilotiranja participativnih proračuna za mlade pod nazivom „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“ gdje je u aktivnostima mladima koji su sudjelovali u projektu prezentirana uloga Savjeta u donošenju i provedbi politika za mlade. „Naše aktivnosti informiranja i educiranja mladih, ali i donositelja odluka savršeno se pokazuju na primjeru Grada Klanjca koji je nakon tih radionica odlučio pokrenuti osnivanje Savjeta mladih na svom području, kao i kroz razgovore s Gradom Oroslavjem koji je nakon konzultacija sa Županijskim savjetom mladih raspisao natječaj za osnivanje gradskog Savjeta mladih. Cilj nam je potaknuti sve dionike u procesu donošenja odluka da slušaju mlade, a mlade informirati i potaknuti na aktivno uključivanje u zajednicu“ – istaknuo je predsjednik Savjeta mladih KZŽ Hrvoje Novak.

Savjet mladih KZŽ kao primjer dobre prakse

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije je zbog brojnih provedenih aktivnosti i na nacionalnoj razini prepoznat kao primjer dobre prakse. Predstavnici Savjeta sudjelovali su na tribini „Zagreb u strukturiranom dijalogu“ u organizaciji Mreže mladih Hrvatske, koja je za cilj imala približiti procese strukturiranog dijaloga te informirati relevantne dionike i donositelje odluka u Gradu Zagrebu o mogućostima dijaloga s mladima. Rad Savjeta predstavljen je i na međunarodnoj konferenciji „#EUSave“ u Kumrovcu, na edukaciji članova i članica savjeta mladih RH u Zadru te kroz trening „Youth work for resilience“ čiji je cilj osnažiti osobe koje rade s mladima kroz jačanje demokratske kulture i demokratskih vrijednosti dijalogom između mladih i osobama koje rade s mladima. Konačna potvrda odličnog rada ovog Savjeta mladih došla je imenovanjem predsjednika Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoja Novaka u deveteročlanu Nacionalnu delegaciju stručnjaka u području rada s mladima u sklopu projekta „Europe Goes Local“ koji provodi Agencija za mobilnost i projekte Europske unije. „Iznimna je čast kada se prepozna tvoj rad, ali i velika odgovornost kada moraš znanje i vještine koje posjeduješ kao pojedinac i organizacija prenijeti na jedinice lokalne samouprave poput Grada Dubrovnika i Općine Huma na Sutli koje sudjeluju u projektu, a čiji sam mentor kako bi kvalitetno razvijali modele podrške rada s mladima“ – zaključio je predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoje Novak.