Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. lipnja 2020.

Članice i članovi Savjeta mladih raspravljali su o utjecaju pandemije koronavirusa na mlade, s naglaskom na financiranje programa i projekata udruga mladih. Sa ciljem pojednostavljivanja ove procedure, Savjet mladih je donio i preporuke koje je uputio samoj Županiji te općinama i gradovima s njenog područja.

Na sjednici je najavljeno i kako će se na jesen krenuti u izradu nove županijske strategije za mlade, za čiju izradu su dobivena sredstva Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Županijski savjet mladih je na 11. sjednici, nakon ostavke dosadašnjeg zamjenika predsjednika Županijskog savjeta mladih Jurice Vugreka, za novog zamjenika predsjednika izabrao Denija Hršaka iz Krapine.

Na sjednici Savjeta mladih sudjelovala je i pročelnica županijskog upravnog odjela nadležnog za udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug. 

Sjednicu je vodio predsjednik ŽUpanijskog savjeta mladih Hrvoje Novak.


Fotogalerija