Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. prosinca 2014.

Na konferenciji su se predstavili pokretači i zagovornici zdravog programa življenja od vrtića do osnovnih i srednjih škola županije koje su u programe rada uvele zdrave jelovnike, sadnju vlastitih vrtova i sl., takozvani primjeri dobre prakse iz Krapinsko-zagorske županije,a to su Društvo naša djeca Zabok, Dječji vrtić Zipkica i ŠUDIGO Zabok.

 

Predstavljene su i tvrtke „prijatelji zdravlja“ , Vetropack Straža, Mini mljekara Veronika i Terme Tuhelj  koje posluju u skladu sa propisanim smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Nacionalni program usmjeren je na poboljšanje zdravlja stanovnika počevši od lokalne zajednice i to informiranjem građana kao i edukacijom svih dobnih skupina o učincima zdravog življenja. Ponajprije o učincima zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti, prevencije debljine te smanjenja prekomjerne tjelesne težine.

 

Ministar zdravlja Siniša Varga istaknuo je kako je ova konferencija dio programa „Živjeti zdravo“ koju je Ministarstvo zdravlja u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo pokrenulo prije mjesec dana.

 

Prva konferencija održana je u Virovitičko-podravskoj županiji koja prednjači po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti, a do kraja 2015. godine ministar ima u planu obići sve županije u Republici Hrvatskoj i stanovnike županija upoznati sa sadržajem programa „Živjeti zdravo“.

 

Ministar je istaknuo kako je u Europi 40 posto mortaliteta uzrokovano kardiovaskularnim bolestima, a u Hrvatskoj gotovo 50 posto. Napomenuo je kako Hrvatska ima strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli , a donijeti su i prioriteti javnog zdravstva do 2015. godine.

 

U uvodnom izlaganju ministar Varga rekao je kako je najbitnija pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i smanjenje prekomjerne tjelesne mase za prevenciju kardiovaskularnih bolesti te da treba raditi na senzibilizaciji građana i mijenjanju životnih navika.

 

Zamjenica župana Jasna Petek u pozdravnom govoru je istakla kako Krapinsko zagorska županija brine o zdravlju svoje populacije, prvenstveno kroz djelovanje Opće bolnice, dvije specijalne bolnice, tri privatne bolnice, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu.

 

Naglasila je kako statistika oboljelih od kardiovaskularnih bolesti u Krapinsko-zagorskoj županiji ne odstupa od državnog prosjeka, međutim stanovnici KZŽ su na neki način „privilegirani“zbog postojanja privatne klinike koja se bavi neinvazivnom i invazivnom dijagnostikom kardiovaskularnih bolesti i kirurškim zahvatima kod takvih bolesnika i specijalne bolnice koja se bavi kardiološkom rehabilitacijom sa respektabilnim autoritetom.

 

Napomenula je kako Krapinsko-zagorska županija preko raznih povjerenstava , stručnih timova i suradnje sa Domom zdravlja, organizacijama civilnog društva i određenim udrugama sustavno radi na prevenciji od svih vrsta bolesti te da će biti partner svim inicijativama kojima se promiču zdrave životne navike.

 


Fotogalerija