Zagorje
Bajka na dlanu

Održana 6. Skupština Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ

Datum objave: 13. listopada 2014.

Nakon pozdravnih i uvodnih riječi predsjednice Mirjane Jurman o važnosti lokalnih partnerstava za razvoj ljudskih potencijala na lokalnoj razini, prisutnima su se obratili gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović i zamjenica Župana Jasna Petek. Istaknuli su važnost ulaganja u ljudske potencijale za jače i konkurentnije gospodarstvo te koliko su partnerski pristup i međusobna povezanost svih sektora bitni za razvoj.

U nastavku Skupštine predstavljeni su rezultati projekta ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta” koji se provodio u sklopu darovnice Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, IPA IV komponenta od 11.10.2013. do 10.10.2014. Tako su uprovedbie projekta kroz različite radionice (Strateško planiranje, radionice izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala, radionice namijenjene jačanju kapaciteta partnera – interni treninzi tima, radionice „Jedan korak više“ namijenjene poticanju većeg uključivanja pripadnika civilnog sektora u rad lokalnog partnerstva) u kojima je sudjelovalo 70 sudionika ojačani kapaciteti partnerstva;kroz 10 radionica (5 on-line te 5 tzv. klasičnih radionica) poboljšane su vještine upravljanja projektnim ciklusom za 20 polaznika – članova PVTR-a; izrađen je kompletan vizualni identitet partnerstva; definirani su razvojni ciljevi ljudskih potencijala za razdoblje 2014.- 2020. koji su sadržani u novoj/redizajniranoj Strategiji razvoja ljudskih potencijala KZŽ za navedeno razdoblje te su PVTR-u pristupila 4 nova člana.

Predstavljena je i nova/redizajnirana Strategija razvoja ljudskih potencijala KZŽ za razdoblje 2014.-2020. u čijem su procesu izrade sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije (PVTR KZŽ) dok su članovi triju tematskih radnih skupina (za obrazovanje, gospodarstvo i nove prilike) prikupljali i obrađivali sve potrebne informacije kako bi se Strategija oblikovala u funkcionalnu cjelinu.Postavljeni su prioritetni ciljevi

1. Unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija u funkciji konkurentnog gospodarstva

2. Razvoj i usklađivanje programa obrazovanja s potrebama tržišta rada

3. Povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti i socijalne kohezije

te po tri mjere za ostvarenje tih ciljeva.

Jednoglasno su primljeni novi članovi PVTR-a: Dom za psihički bolesne odrasle osobe Lobor-grad, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, „Sveta Ana“ udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama te LAG „Zeleni bregi“.

Prezentirana su i kretanja na tržištu rada kao i Mjere aktivne politike zapošljavanja s posebnim naglaskom na posljednje izmjene u provođenju Mjera te je predstavljen i Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta.

Na kraju je još jednom istaknuta važnost lokalnih partnerstva koja su postala ključni pokretač lokalnog razvoja kao i važnost sustavnog ulaganja u razvoj ljudskih potencijala kako bi se što učinkovitije odgovorilo na rastuće potrebe gospodarstva.

 


Fotogalerija