Zagorje
Bajka na dlanu

Održana 9. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija

Datum objave: 24. rujna 2014.

Tijekom proteklih godinu dana Hrvatska zajednica županija je reagirala učestalim i jačim pritiscima prema institucijama, Vladi i ministarstvima s ciljem kvalitetnijeg funkcioniranja županijskih uprava, ali i boljitka građana koji kroz županijske programe ostvaruju svoja primarna građanska prava.

Zajednica je tako reagirala te izrazila svoje komentare i prijedloge na 20-ak nacrta zakona, odredbi i uredbi. Hrvatska zajednica županija je potaknula raspravu o nepravilnostima u postupku javne nabave nakon čega je došlo do izmjene zakonske regulative kako bi se spriječilo širenje takozvane – žalbene mafije.

Župani su reagirali na reformu zdravstva te i na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama prema kojem bi regionalna samouprava ostala bez gotovo 40% dosadašnjih prihoda. Također, predstavnici Zajednice županija reagirali su i na ukidanje 11 regionalnih dopisništva HRT-a smatrajući kako vrijednosti lokalne zajednice i regije treba njegovati i promovirati.

Zajedno s Centrom za vozila Hrvatske pokrenut je postupak efikasnije naplate poreza na cestovna motorna vozila. U postupku je i preispitivanje ustavnosti Zakona o raspolaganju i upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Zajednica djeluje time na više razina – predlaže nužne promjene važne za boljitak lokalne zajednice, ali i ukazuje na lošu stranu zakonodavstva ili propuste u primjeni zakona. Ostvarena je i suradnja s Udrugom županijskih uprava za ceste Hrvatske kako bi se uspostavio održivi sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta, a preseljenjem ureda u nove prostore u Zagrepčanki znatno su smanjeni materijalni troškovi u radu Zajednice.

Na europskoj razini predstavnici Zajednice aktivni su u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Delegaciji RH u Odboru regija Europske unije te zajedno s tim institucijama planira i jedan od stručnih foruma u studenom ove godine. Predstavnici Zajednice imenovani su i rade u brojnim stručnim komisijama i povjerenstvima od kojih se može izdvojiti izniman angažman u Povjerenstvu za izradu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta te participaciju Zajednice županija u izradi brojnih pravilnika kojima se potiče ruralni razvoj za period 2014.-2020.

Ojačana je suradnja s Udrugom općina i Udrugom gradova te su zastupani zajednički interesi vezani uz poziciju lokalne uprave u javnom prostoru – problem preuzetih državnih službenika u odjelima graditeljstva te loše materijalno stanje u školstvu.

Od novijih aktivnosti treba spomenuti inicijativu za radnim sastankom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koji je aktualizirao pitanje zbrinjavanja otpada, a s ciljem da se zajednički pronađu rješenja koja će ubrzati izgradnju regionalnih centara, ali i smanjiti mogućnost plaćanja penala zbog zaštite okoliša.

„Iako povremeno izgleda da samo kritiziramo i negodujemo – nije tako. Zajednica županija je mjesto gdje bez obzira na stranačku obojenost svih 20 župana o pitanjima važnim za svakodnevni život građana razmišlja na isti način. I tako treba i ostati. Primjetan je napredak u radu Hrvatske zajednice županija, što su danas potvrdili i svi okupljeni. Hrvatska zajednica županija će i dalje biti partner resornim ministarstvima i vladi te će i dalje biti kritika, ali dobronamjernih. Očekujemo da Vlada uvaži sve naše stavove i prijedloge jer su to stavovi svih građana RH“, rekao Tomislav Tolušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija i virovitičko-podravski župan.


Fotogalerija