Zagorje
Bajka na dlanu

Održana konferencija o ranoj intervenciji

Datum objave: 4. listopada 2022.

Konferencija je održana u organizaciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i u suorganizaciji Krapinsko-zagorske županije te je održana u Dječjem tjednu kao prvi zajednički korak u stvaranju Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu.

Zamjenice župana Jasna Petek istaknula je kako je rana intervencija skup podrške djetetu koje ima određene rizike u razvoju osobito u prve tri odnosno prvih sedam godina. „Krapinsko-zagorska županije već nekoliko godina vrlo intenzivno radi na razvoju socijalno usluge rane intervencije i suradnici su na projektu Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvuVizija Krapinsko-zagorske županije po pogledu razvoja socijalnih usluga je razvoj transparentne, stručne i dostupne usluge, a socijalna usluga rane intervencije je usluga koju Županija već nekoliko godina intenzivno razvija“ -kazala je zamjenica Petek „ – te istaknula kako je vizija Krapinsko-zagorske županije razviti transparentne, stručne u dostupne usluge. „Socijalna usluga rane intervencije je usluga koju već nekoliko godina unazad Krapinsko-zagorska županija vrlo intenzivno razvija, prije svega kroz resurse koje imamo, a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i od 2020. Kabinet za ranu intervenciju pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Naime, mi od 2016. u Centru financiramo rad jednog edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka, tako da imamo dvije predškolske skupine u kojima se provode rehabilitacijski postupci i predškolski odgoj i obrazovanje za djecu sa teškoćama u razvoju na području naše županije, a unazad dvije godine imamo i Kabinet za ranu intervenciju, u kojemu smo upravo nedavno zaposlili jednog edukacijsko-rehabilitacijsku stručnjakinju, koja radi upravo ranu intervenciju, od one najranije dobi, savjetodavni rad s roditeljima i zapravo kroz te dvije usluge i uslugu rane intervencije u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, imamo na neki način institucionalno dobro pokriven taj sustav rane intervencije” – rekla je zamjenica Petek te dodala da još postoji široka lepeza mogućnosti i usluga u sferi civilnog sektora.

Predsjednica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Marta Ljubišić izrazila je zadovoljstvo što se konferencija održava u dječjem tjednu i županiji koja je Županija – prijatelj djece. „Ova konferencija se održava u sklopu projekta koji je usmjeren na Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj je da se u županiji povežu svi djelatnici koji pružaju usluge djeci s razvojnim teškoćama da bi se stvorio učinkovit sustav rane intervencije u djetinjstvu. To je nešto što u Hrvatskoj nemamo. Imamo kvalitetne pružatelje usluga, ali su oni nepovezani“ – rekla je predsjednica Upravnog odbora Ljubišić te dodala kako djeca s teškoćama često trebaju usluge različitih profila stručnjaka.


Fotogalerija