Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. ožujka 2015.

Vijeće za vodne usluge neovisno je državno tijelo, koje je osnovano radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz Zakona o vodama te naknade za razvoj iz zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva. Vijeće čini 9 članova iz reda stručnjaka s područja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, upravljanja vodama, gospodarstva, javnih financija i drugih područja. Članove Vijeća imenuje i razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Članovi Vijeća se imenuju na razdoblje od 5 godina. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Vijeća u mandatu od 2015. do 2020. godine izabrana je Elizabeta Kos a za potpredsjednicu Irena Miličević. Uz župana Željka Kolara,  članovi Vijeća za vodne usluge su i Nikolina Ptiček, Sanja Polić, Vladimir Šimić, Milka Kosanović, Damir Cimer i Mario Milinković


Fotogalerija