Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. travnja 2022.

Članice i članovi Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije su na konstituirajućoj sjednici za predsjednika izabrali Danka Puščenika. Izabranom predsjedniku Povjerenstva i svim članicama i članovima njegovog novog saziva je na izboru čestitala zamjenica župana Jasna Petek, koja je prisustvovala  prvom dijelu sjednice.  Povjerenstvo je na svojoj prvoj sjednici također usvojilo poslovnik o svom radu, izvršilo pregled i ovjeru očevidnika o obavljenim pregledima umrlih za 2021. godini te je raspravljalo o Izvještaju o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2021. godinu.

Županijska skupština je novi saziv Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika imenovala na svojoj 6. sjednici, održanoj 11. ožujka 2022. godine.  Članice i članovi povjerenstva su Danko Puščenik kao predstavnik imenovanih mrtvozornika, Cvjetko Lež kao predstavnik doktora medicine specijalista pataloške anatomije, Marina Stanković Gjuretek kao predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i Martina Gregurović Šanjug kao predstavnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije.

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika u sklopu svojih zadaća ovjerava evidenciju mrtvozornika, obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku godinu, razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe te po potrebi obavješćuje Ministarstvo o njihovim primjedbama, predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe i o predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo, nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti te izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe.