Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. travnja 2016.

Radionicu su vodile mr.sc. Snježana Sikirić, Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, turizam i projekte Grada Crikvenice dok su ispred tvrtke Libusoft radionicu vodile savjetnica za lokalnu riznicu mag. oec. Ana-Marija Tomašević,  mag. oec. Gordana Vlahović i mr.sc Katica Burian.

 

Sudionici na radionici su imali priliku razraditi zakonski okvir proračunskog planiranja, proračunski kalendar, tehnike izrade proračuna, primjena proračunskih klasifikacija u planiranju, izrada konsolidiranog proračuna prema novim uputama, strateško planiranje i kapitalni projekti, plan razvojnih programa, proces strateškog planiranja-integracija strateškog i proračunskog planiranja, doprinos strateškog planiranja i mnoga druga načela proračunske tematike.

 

Istaknuta je važnost Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te njegova primjena. Sama organizacija cjelina proračuna i proračunskih korisnika definirana je hijerarhijski u skladu s pravima i odgovornostima. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, zbog čega postoji obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

 

U drugom dijelu radionice članovi su predstavili upravljačke strukture svojih županija, kao i primjere i preporuke županijama koje su imale nedoumice oko određenih pitanja. „Ovakve radionice su i više nego potrebne i učinkovite svima koji sudjeluju u procesu proračunskog planiranja. Kroz suradnju s kolegama iz drugih županija saznajemo kako se što bolje pripremiti na aktivnosti i stavke procesa planiranja i izvršenja proračuna“ izrazila je svoje dojmove pročelnica Službe za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske županije Ivanka Znika.

 

Radionici su aktivno pristupili članovi županijskih Upravnih odjela za proračun i financije u svrhu razmjene iskustava i dobre prakse, ali i unificiranja primjene Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti i drugih zakona potrebnih za proračunsko upravljanje.