Zagorje
Bajka na dlanu

Održana radionica o radu Vijeća učenika

Datum objave: 10. prosinca 2018.

Cilj radionice, na kojoj je sudjelovalo 25 učenika i učenica, bio je upoznati članice i članove Vijeća učenika o samoj ulozi Vijeća učenika te na koji način Vijeća učenika može djelovati, kao i o pravima i obvezama njihovih članica i članova.

 

Aktivni mladi
Nakon uvodnog upoznavanja krenula je sesija pod nazivom: „Što znači da su mladi aktivni i kako možemo biti aktivni: participacija mladih“. Na početku sesije sudionici su podijeljeni u 5 skupina, od kojih je svaka dobila po jedno pitanje i način kako da odgovori na to pitanje. Prva grupa je kroz pisanje pjesme odgovarala na pitanje što je to participacija mladih. Druga skupina je putem novinske vijesti izvijestila ostale sudionike o razinama participacije. Treća je grupa nacrtala ključne prepreke zbog kojih mladi ne sudjeluju. Četvrta je skupina odglumila tko je to aktivni građanin, a peta je skupina olujom ideja predstavila sve načine na koje mladi mogu sudjelovati. Nakon predstavljanja svake grupe, trenerica je dopunila odgovore na postavljena pitanja pripremljenom prezentacijom.

Razlika između Vijeća učenika i Savjeta mladih
Nakon uvodne sesije, sudionike se pitalo da olujom ideja kažu sve riječi koje ih podsjećaju na Vijeće učenika i koje ih podsjećaju na Savjet mladih. Uz Vijeće učenika vezali su pojmove kao što su: ideja, promjena, zajednica, škola, a uz Savjet mladih pojmove kao što su: odgovornost, neformalno obrazovanje, savjetovanje mladih i događaji. Predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, Hrvoje Novak, dodatno je pojasnio razliku između ta dva tijela, ali i naglasio kako im je zajedničko što rade u interesu mladih i što su mladi, kao i njihova prava i potrebe u fokusu djelovanja ta dva tijela. 

 

Kompetencije, prava i obaveze
U sesiji pod nazivom „Tko su članovi Vijeća učenika: koje su njihove kompetencije, prava i odgovornosti?“ od sudionika se tražilo da prouče prava i odaberu ona prava koja im se čini najvažnija. Nakon što su pronašli pravo, govorili su zašto su se baš za njega odlučili. Potom su trebali stati kraj odgovornosti koju smatraju najvažnijom. Ponovo su iznosili mišljenja zašto baš tu odgovornost smatraju najvažnijom. Ova vježba je služila da se objasni sudionicima neodjeljivost prava i odgovornosti i kako pristup pravima podrazumijeva da svi razumijemo i svoje odgovornosti. Na  isti način djeluju i Vijeća učenika, u kojima članovi imaju određena prava, ali i odgovornosti. Sudionici su podijeljeni u 6 grupa, u kojima su po 2 grupe dobile 3 jednaka prava i trebali su napisati njihove odgovornosti. Nakon prezentiranog grupnog rada, trenerica je pokazala koje bi odgovornosti bile vezane uz koja prava. Uočeno je kako su sudionici razumjeli svoju ulogu kao članova Vijeća učenika na način da je važno da poštuju tuđa prava, ali ne i da reagiraju u trenucima kada su nečija tuđa prava kršena. Vidjeli su svoju ulogu kao nekoga tko čeka da bude informiran, umjesto kao nekog tko traga za informacijama. Rasprava je krenula u smjeru da osoba sa spomenutim odgovornostima treba imati razvijene različite kompetencije. Sudionici su u grupama razgovarali o tome koje su sve vještine potrebne za svaku od 9 važnih kompetencija člana Vijeća učenika: komunikacijske vještine, rad u timu, organizacijske vještine, vođenje, prilagodljivost, interpersonalne vještine, osobni menadžment, donošenje odluka i rješavanje problema.

 

Zadovoljni učenici i učenice
Na samom kraju radionice učenicima je dana mogućnost da usmeno evaluiraju održanu radionicu. Jedan je sudionik rekao kako je tek sada vidio koja su prava i odgovornosti Vijeća učenika i što sve ono može napraviti, te kako će sljedećih godinu i pol pokušati Vijećem utjecati na promjene u svojoj školi. Jedna je djevojka rekla kako joj je žao što je ovo saznala sada kada odlazi iz škole, međutim kako će u sljedećih 6 mjeseci shvatiti kao svoju odgovornost da prenese ta znanja na mlađe generacije. Jedan sudionik je rekao kako je došao na radionicu kao zamjenik člana Vijeća učenika, međutim kako ga je radionica motivirala toliko da će se sljedeće godine kandidirati da bude predstavnik u Vijeću učenika.

Komentari učenika i učenica

  • „Bez komentara, izvrsno. Motiviran sam za daljnji rad.“
  • „Jako mi se svidjelo i trebali bi češće raditi takve edukacije. Hvala vam.“
  • „Radionica je bila zanimljiva i puno toga smo naučili sudjelujući u njoj. Mislim da bi se to trebalo češće održavati kako bi učenici Vijeća učenika bili što bolje informirani i tako pridonijeli promjenama u svojim školama.“
  • „Bilo je zabavno i edukativno, trebalo bi se češće organizirati.“
  • „Organizirajte ovakve radionice češće jer bili toga svjesni ili ne, mijenjate nas i naše obrazovanje.“
  • „Bilo je poučno, a u isto vrijeme i zabavno.“
  • „Sviđao mi se rad u grupama s ljudima s kojima inače nismo naučeni raditi.“

 

Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije će i dalje provoditi projekte kroz koje će mladi s područja Krapinsko-zagorske županije stjecati nova znanja i vještine te osnaživati mlade na aktivno sudjelovanje u zajednici.


Fotogalerija