Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. veljače 2023.

Raspravljalo se o aktivnostima Anitkorupcijskog povjerenstva planiranima za 2023.godinu, o aktivnostima koje se namjeravaju provesti u suradnji sa školama kao i o planiranju iduće konferencije. Na sjednici je također jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu koje se upućuje Županijskoj skupštini na usvajanje.

Sjednicu je vodio predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije Nikola Kristić, a prisustvovala joj je i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije Martina Gregurović Šanjug.

 


Fotogalerija