Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. siječnja 2014.

Predsjednik Odbora Ivan Jelenčić upoznao je prisutne s Izvješćem o radu Odbora za 2013. godinu te je predstavio prijedlog programa rada Odbora za 2014. godinu. Najveći dio aktivnosti odnosi se na edukaciju, prije svega na informiranje i edukaciju sudionika u prometu, zatim informiranje roditelja te preventivno-edukativne akcije namijenjene djeci predškolske i školske dobi. Također, jedna od aktivnosti je i analiza opasnih prometnih situacija na cestama Krapinsko-zagorske županije te prijedlozi i mjere za njihovo poboljšanje. I ove godine će se održati edukacije predškolske djece u dječjim vrtićima kao i preventivno edukativno predavanje djeci u 1. razredu osnovne škole. Projekt „Osposobljavanje učenika za sigurno upravljanje biciklom u osnovnoj školi“ u suradnji s Timom za prometnu preventivu u osnovnoj školi nastavit će se i u 2014. godini.