Zagorje
Bajka na dlanu

Održana sjednica Partnerskog vijeća KZŽ

Datum objave: 30. svibnja 2016.

Podsjetimo, Partnersko vijeće, čiji je predsjednik župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, osnovano je kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Krapinsko-zagorske županije, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Partnersko vijeće za područje Krapinsko-zagorske županije na sjednici je raspravljalo o Nacrtu osnovne analize, SWOT analizi, Ciljevima, prioritetima i mjeram razvoja, Strateškim projektima, Politici Županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju, Rezultatima provođenja prethodne Strategije te Komunikacijskom, Akcijskom i financijskom planu. Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno su potvrdili dokumente te time usvojili strateški okvir razvoja Županije temeljen na sljedećem načelu: KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – Bajka na dlanu u kojoj održivi RAZVOJ POČIVA NA LJUDIMA koji ostvaruju svoje potencijale, IDEJAMA koje se njeguju i razvijaju, OKOLIŠU koji je temelj zdravlja,  USPJEŠNIM GOSPODARSTVENICIMA koji grade konkurentnost regije te TRADICIJI koja se poštuje.

 

Vizija se ostvaruje djelovanjem svih javnih i privatnih dionika koji njeguju ZAJEDNIČKE VRIJEDNOSTI:

 

1.         PARTNERSTVO – Krapinsko-zagorska županija GRADI I NJEGUJE pozitivne odnose i suradnju kako bi se postigli zajednički ciljevi i pronašla najbolja rješenja za razvoj;

 

2.         INOVATIVNOST – Krapinsko-zagorska županija PODUPIRE izvrsnost, kreativnost i inicijativu;

 

3.         POTPORA – Krapinsko-zagorska županija PRUŽA javne usluge visoke kvalitete svim stanovnicima, društvenoj i poslovnoj zajednici.

 

Krapinsko-zagorska županija do 2020. godine postat će zelena oaza Kontinentalne Hrvatske u kojoj se ostvaruje sinergija privatnog, javnog i civilnog sektora u svrhu održivog razvoja. Ulaganjem u moderne tehnologije, inovacijama unutar proizvodnih procesa, društveno odgovornim poslovanjem te konkurentnom radnom snagom gospodarstvenici su nositelji sveukupnog razvoja Krapinsko-zagorske županije. Izgradnjom potporne infrastrukture potiče se razvoj i njeguje kultura poduzetništva. Javni sektor kroz kreirane javne politike pruža punu potporu gospodarskom i obrazovnom sektoru kroz stvaranje educirane, mobilne i fleksibilne radne snage koja odgovara potrebama gospodarstva. Javna uprava odgovara na postavljene zahtjeve privatnog i civilnog sektora u kratkom roku, služi građankama i građanima te djeluje kao nositelj aktivnosti umrežavanja s Europskom unijom. Kvalitetnim planovima razvoja stvoreni su preduvjeti za realizaciju investicija, izgrađena je potrebna komunalna i prometna infrastruktura koja omogućava brži razvoj gospodarstva i podiže kvalitetu života. Kvaliteta života osigurana je kroz razvijene institute potpore stanovnicima Krapinsko-zagorske županije te im se omogućava kvalitetno provođenje slobodnog vremena, visoka razina kvalitete obrazovanja te dostupne i otvorene zdravstvene usluge. Potvrđivanjem izrađenih dokumenata stekli su se preduvjeti za finaliziranje dokumenta koji će tijekom lipnja i srpnja 2016. godine biti predstavljen široj javnosti putem procesa javnih konzultacija. Potvrđivanje dokumenta očekuje se tijekom rujna 2016. godine.