Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. srpnja 2020.

Na 5. sjednici Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije raspravljalo se o pristiglim pritužbama i pohvalama te o očitovanjima zdravstvenih ustanova na pritužbe pacijenata,  koje je Povjerenstvo zatražilo na svojoj 4. sjednici.

Sjednicu je u Sali sa sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini vodio predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Mladen Popović.