Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 19. studenoga 2014.

Najvažnije točke sjednice bile su informiranje o dosad realiziranom u području socijalnog planiranja i izrade planskih dokumenata (Socijalnog plana KZŽ 2014.-2020. i Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. godine), kao i  o aktivnostima Savjeta u 2015. godini. Također, raspravljene su aktualnosti u području socijalne skrbi u Županiji, a članovi Savjeta upoznati su s aktivnostima organiziranja palijativne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zaključno, naglašeno je kako je ovom tijelu dodijeljena značajna ulogu u kreiranju socijale politike u Krapinsko-zagorskoj županiji te da će djelovanje Savjeta u narednom razdoblju biti skladno toj ulozi.

Savjet za socijalnu skrb savjetodavno je tijelo kojeg čine svi ključni stručnjaci u području socijalne skrbi s područja Županije (ravnatelji domova i centara socijalne skrbi, predstavnici civilnog sektora, zdravstvenih ustanova, jedinica lokalne samouprave te strukovnih udruženja u području socijalne skrbi).


Fotogalerija