Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. listopada 2016.

Sjednici su prisustvovali  predstavnici  Slovenije, Varaždinske županije, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Karlovačke i  Istarske županije,  Štajerske, Koruške, mađarske regije Vas, Burgenlanda te Krapinsko-zagorske županije, a kao gosti bili su i predstavnici   Primorsko-goranske županije – potencijalna nova članica Saveza. Članovi Upravnog odbora razmotrili su i prihvatili izvještaje o radu za ovu godinu, među kojima je i onaj tematske radne skupine za cjeloživotno učenje čiji rad koordinira Zagorska razvojna agencija.

Odobreno je sufinanciranje nekoliko manjih zajedničkih projekata iz područja kulture, sporta, inkluzije i poljoprivrede te sufinanciranje pripreme dva projekta koji se prijavljuju na natječaj Europa za građane i Erasmus +. Novi natječaj za sufinanciranje projekata manje vrijednosti iz proračuna Saveza planiran je za ožujak iduće godine, a na raspolaganju će biti oko 80.000 eura.

Podsjećamo, projekti manjeg opsega i troškova obvezno moraju uključiti minimalno tri partnera iz tri različite zemlje iz kojih dolaze članice, a najveći mogući iznos sufinanciranja je 5.000 eura. Zamjenica župana Jasna Petek naglasila je važnost Saveza i mogućnosti koje on pruža za različite dionike regija i država članica te pozvala na još snažniju suradnju i zajedničku pripremu još većeg broja projekata. Glavni tajnik Saveza Thomas Pseiner najavio je sjednicu Vijeća Saveza za jesen iduće godine, kada će čelnici regija i država članica evaluirati dosadašnji rad i donijeti plan za naredne dvije godine.