Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. travnja 2014.

6. sjednica Županijske skupštine će se održati u četvrtak, 24. travnja 2014. Godine u 16:00h u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.Dnevni red 4. sjednice Odbora za promet i veze koja je održana 23.04.2014.godine

 

D N E V N I R E D

 

 

1) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2013. godinu,

 

2) Pitanja i prijedlozi.

 

 

Dnevni red 5. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

 

D N E V N I R E D

 

1) Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje

siječanj – prosinac 2013. godine:

a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,

b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,

c) Opće bolnice Zabok,

d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,

e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,

f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,

g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,

2) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području

Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,

3) Zdravstvo u Krapinsko – zagorskoj županiji i status Opće bolnice Zabok u sklopu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.- 2016.,

4) Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko – zagorske županije u 2013. godini,

5) Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina – Godišnje

izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine,

6) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2013. godini,

7) Pitanja i prijedlozi.

 

Dnevni red 5. sjednice Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

 

D N E V N I R E D

 

1) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije:

a) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje za zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,

b) Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,

2) Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:

a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2013. godinu,

b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2013. godinu,

3) Pitanja i prijedlozi.

 

 

 


Fotogalerija