Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. studenoga 2018.

Tema je bila „Provođenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“. Okrugli stol organiziralo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ u suradnji sa SOS telefonom i savjetovalištem za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županija, s ciljem predstavljanja provedbe Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od strane organizacija i institucija koje se bave problematikom nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije. Uvodničarka okruglog stola bila je Ženska grupa Karlovac – Korak, ispred koje je Davorka Bišćan, Voditeljica Skloništa održala  izlaganje o njihovim iskustvima rada u Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te izazovima i poteškoćama sa kojima se susreću. Događanju je nazočila i zamjenica župana KZŽ Jasna Petek. „Krapinsko-zagorska županija već dugi niz godina ima aktivan SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja, a od 2017. godine postoji savjetovalište gdje žrtve nasilja mogu dobiti relevantne informacije i savjete za daljnje postupanje i aktivnosti. Važno je napomenuti i to da Krapinsko-zagorska županija već radi na organiziranju ili skloništa za žrtve nasilja ili organiziranog stanovanja. Nadam se da će u 2019. godini biti vidljive aktivnosti koje će se poduzeti  kako bi žrtve nasilja u našoj županiji zaista imaju potpunu uslugu koju zaslužuju“, rekla je zamjenica Petek.

 

„Nasilje u obitelji je sveprisutni problem u društvu kojeg treba ozbiljno shvatiti te na kojem trebaju raditi dionici koji se tom tematikom bave. Izazovi u radu su brojni te smo iz tog razloga tu da sa svojim iskustvom, javnom suradnjom i partnerstvom odgovorimo na njih“, istaknula je Dragnina Mandić – Jakšić iz  Ženske grupe Karlovac – Korak, koja je održala izlaganje o njihovim iskustvima rada u Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te izazovima i poteškoćama sa kojima se susreću. „Pozvane su sve institucije na ovaj okrugli stol kako bi se vidjelo stanje kakvo je bilo u protekloj godini vezan za tematiku obiteljskog nasilja. Radimo na osvještavanju zajednice, problemu nasilja te pokušavamo osvijestiti da je nasilje sveprisutno i da bi se trebalo boriti protiv nasilja i raditi na osnaživanju žena da se izbore i izađu iz svojevrsnog začaranog kruga“, rekla je voditeljica SOS telefona KZŽ Tena Sambolić Petrišić.

 

LINK NA VIDEO: https://www.instagram.com/p/BquNWIwnQ9G/?utm_source=ig_web_copy_link


Fotogalerija