Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. rujna 2014.

Svrha okruglog stola bila je predstaviti provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od strane organizacija i institucija koje se bave problematikom nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije, kao i predstaviti rad Ministarstva socijalne politike i mladih na razvoju Mreže domova i djelatnosti socijalne skrbi za pružanje usluga izvan vlastite obitelji za žrtve obiteljskog nasilja. Uz predstavljanje rada SOS telefona prezentaciju svog rada u 2014.godini održali su svi Centri za socijalnu skrb sa područja županije, Opća bolnica Zabok, Osnovna škola lijepa naša Tuhelj, Policijska uprava Krapinsko-zagorska te Općinski sud u Zlataru.

 

Zamjenica župana Jasna Petek pozdravila je prisutne te istakla važnost ovog skupa – kako u prevenciji nasilja, tako i u brzom i kvalitetnom zbrinjavanju žena – žrtava nasilja. Naglasila je dobru suradnju svih prisutnih institucija u borbi protiv nasilja te potrebu još bolje koordinacije u cilju što bržeg i sigurnijeg zbrinjavanja žrtava nasilja.

 

Okruglim stolom moderirala je Tajana Broz, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ, a izlagali su:

10,00 – 10,10 sati – Ministarstvo socijalne politike i mladih

10,10 – 10,20 sati – Martina Keča, SOS telefon za žene žrtve nasilja

10,20 – 10,30 sati – Jadranka Vuković, Centar za socijalnu skrb Krapina

10,30 – 10,40 sati – Mira Jadan, Centar za socijalnu skrb Zabok

10,40 – 10,50 sati – Verica Sugnetić, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

10,50 – 11,00 sati – Stanislava Erdelja, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica

11,00 – 11,10 sati – Andreja Jurić, Policijska uprava Krapinsko-zagorska

11,10 – 11,20 sati – Vesna Pavetić, Općinski sud u Zlataru

11,20 – 11,30 sati – Božena Štokan, Opća bolnica Zabok

11,30 – 11,40 sati – Snježana Romić, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

11,40 – 12,00 sati – prostor za diskusiju

 

 


Fotogalerija