Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. listopada 2017.

Na navedenom Okruglom stolu, radna skupina projekta „Županije – prijatelji djece“, u kojeg je zasad uključeno 10 županija, među kojima i Krapinsko – zagorska županija, odlučivala je o programskim osnovama i kriterijima projekta prema kojima će se ubuduće dodjeljivati javna priznanja županijama. Sonja Borovčak, dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, pohvalila je velik odaziv županija da se uključe u ovaj projekt čiji je cilj podizanje kvalitete života djece u okviru nadležnosti županija i potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. „Prilikom dodjeljivanja statusa ‘prijatelja djece’ naročito ćemo vrednovati one županije koje ulažu financijske i druge napore iznad zakonskog standarda kako bi naša djeca imala bolju sadašnjost i budućnost“, rekla je Sonja Borovčak.

Pokretanjem ovog projekta predviđa se izrada Županijske strategije provedbe programa za razdoblje od tri godine s ciljanim aktivnostima usmjerenim unapređivanju ostvarivanja prava djece na svim razinama društva s točno naznačenim nositeljima, rokovima i mjerilima postignuća. Očekuje se i uspostavljanje „dječjeg proračuna“ kako bi se moglo sustavno pratiti ulaganje u djecu i programe za djecu, ocjenjivat će se zdravstvena, obrazovna, sigurnosna i socijalna skrb za djecu iznad zakonskog standarda, a poticat će se ostvarivanje dječjih prava i njihovo aktivno sudjelovanje. Također, dužnost županija koje će dobiti status „prijatelja djece“ bit će poticanje gradova i općina na njihovom području da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ te zajedničkim snagama razvijaju osjećaj solidarnosti i partnerstva između djece, roditelja i zajednice.

U sklopu okruglog stola održana je i radionica čiji je cilj bio dobivanje povratne informacije od predstavnika županija o kriterijima za dobivanje statusa „Županija – prijatelj djece“. Radionicu je vodila dr.sc. Arijana Mataga Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice i članica SKO-a akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Predstavnici županija na radionici su raspravljali o temama izrade Županijske strategije projekta „Županija – prijatelj djece“, financijskim izdvajanjima za djecu, podršci populacijskoj politici, zdravstvenim uslugama za djecu, sigurnosti djece, odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu i slobodnom vremenu djece, socijalnoj skrbi za djecu i podršci organizacijama civilnog društva, aktivnom sudjelovanju djece, solidarnosti i partnerstvu regionalnih i lokalnih zajednica te o inovativnim programima i projektima na županijskoj razini.


Fotogalerija