Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. ožujka 2022.

Cilj događanja bio je povezivanje institucija koje pružaju podršku žrtvama nasilja u obitelji s Domom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak. Govornice na okruglom stolu bile su Lovorka Latin i Aneta Škreblin iz Doma Novi početak i dr.sc. Željka Barić i Maca Arlov iz Doma Duga iz Zagreba. Stručni skup bio je namijenjen stručnim suradnicima centara za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi, policijskim službenicima, stručnim suradnicima u odgojnim i obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, organizacijama civilnog društva, kao i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Prijavitelj i nositelj projekta „Novi početak“ je Krapinsko – zagorska županija, dok su partneri na projektu Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina. Ukupna vrijednost projekta je 11,6 milijuna kuna i u potpunosti je financiran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Njegovo trajanje je 30 mjeseci, službeno je započeo u lipnju prošle godine i traje do prosinca 2023. godine. Podrška oko izrade i provedbe projekta daje i Zagorska razvojna agencija.

 

Zamjenica župana Jasna Petek rekla je da je projekt Dom za žrtve nasilja Novi početak izuzetno važan, u situaciji kada je u RH u prošloj godini ubijena 14 žena od svojih bliskih partnera, kada su u protekle 2 godine u županiji ubijene 3 žene od svojih bliskih partnera i kada svjedočimo povećanju nasilja u obitelji u pandemijskim godinama. „Kada zaista postoji potreba za skloništem za žrtve obiteljskog nasilja, onda smo sretni što ovu uslugu možemo ponuditi na području Krapinsko – zagorske županije. Ovaj skup održava se simbolično na Dan žena, na dan koji obilježava višestoljetnu težnju žena za jednakošću i ravnopravnošću. I u našem društvo je još daleko ta ravnopravnost i jednakost, u situaciji kada za isto napravljen posao i funkciju žene još uvijek primaju manju plaću – na razini EU to je oko 14 posto, na razini RH 17 posto, u situaciji kada na upravljačkim pozicijama u poduzetništvu imamo 10 posto žena, kada u KZŽ još uvijek je 25 posto žena na nekim položajima kao vlasnice ili osnivačice nekih tvrtki ili poduzeća, a što se tiče OPG – ova i obrta, tu smo na nekih 30 posto. Ima pozitivnih trendova i povećavaju se ti postoci, no daleko smo još od onih 50 posto i žao mi je što opet moramo o tome govoriti. Da bi to mijenjale, moramo biti svjesne svih svojih pozitivnih strana i isticati ih, raditi na onim manje pozitivnim stranama i zaista, ideal društva je kada nećemo pričati o kvotama i postocima nego kada ćemo samo pričati o stručnosti, sposobnosti, kvalificiranosti, kompetentnosti za određeni posao. Budimo svjesne onoga što vrijedimo i što možemo jer samo na taj način možemo mijenjati svijet“, poručila je Petek.

 

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug,  ujedno i voditeljica projekta Novi početak, predstavila je projekt, za kojeg je istaknula da je koncipiran na način da, između ostalog, jača svijest o rodnoj ravnopravnosti kao početku ukidanja rodno uvjetovanog nasilja. „Okosnicu projekta čine infrastrukturne aktivnosti na koje otpada 60 posto vrijednosti projekta ili gotovo 7 milijuna kuna. Najvažnija komponenta infrastrukturnih aktivnosti je izgradnja odnosno uspostava savjetovališta u novom povećanom opsegu od 12 do 15 korisnika, kao i radovi koji se odnose na uređenje savjetovališta za žene žrtve nasilja u obitelji. Na soft komponentu otpada 4,6 milijuna kuna ili 40 posto vrijednosti projekta. Neće tu biti samo smještajni kapaciteti za vrijeme intervencije u skloništu, nego je omogućen dodatan smještaj, kao određeni prijelazni oblik smještaj u stanovima korisnika i korisnika u domu. Isto tako, korisnicima se omogućuje i stjecanje određenog obrazovanja, čime se povećava njihova konkurentnost na tržištu. Tu je i komponenta koja se odnosi na edukacije, u vrijednosti 350 tisuća kuna, s kojima ćemo krenuti uskoro, raspisan je postupak javne nabave, a namijenjene su ne samo stručnim radnicima doma i savjetovališta, već i radnicima zaposlenim u domovima socijalne skrbi, zdravstvenim i pravosudnim ustanovama, MUP – u, civilnom društvu. Cilj je podići razinu znanja, vještina, kompetencija stručnih radnika koji pružaju podršku žrtvama nasilja u obitelji. Važno je i svima omogućiti što lakši rad s kompetencijama. Sve počinje i završava na suradnji. Hvala svim institucijama i pojedincima koji su kada smo krenuli s osnivanjem sigurne kuće pružili podršku“, rekla je Gregurović Šanjug.


Fotogalerija