Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. srpnja 2018.

Krapinsko-zagorska županija, u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom, planira na dotični poziv prijaviti projektni prijedlog „Zalogajček 3“. Putem elektroničke pošte, 11. srpnja 2018. već je upućen poziv svim osnovnim školama u Županiji da se očituju o interesu za sudjelovanje u projektu u šk. god. 2018/2019. Trideset osnovnih škola koje su iskazale interes za sudjelovanje bit će obaviještene o daljnjim aktivnostima oko pripreme projektnog prijedloga „Zalogajček 3“ tijekom kolovoza 2018.

Ako se još koja osnovna škola na području Županije želi uključiti u projekt, molimo da se očituje putem elektroničke pošte na adresu: marija.postruzin@kzz.hr najkasnije do 15.8.2018.

Osnovne informacije o uvjetima poziva:

• najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstva – FEAD: 200.000,00 kn

najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstva – FEAD: 1.500.000,00 kn

• partnerstvo s javnim osnovnim školama na području Županije je obavezno

• partneri mogu biti i jedinice lokalne samouprave koje su osnivači škola

• trajanje projekta: 10 mjeseci za aktivnosti u šk. god. 2018/2019.

• utvrđena je cijena jednog školskog obroka od 5,47 kn po učeniku

• prihvatljivo je retrogradno potraživanje troškova od 3.9.2018.

• škole tijekom provedbe projekta vode evidenciju svih korisnika školske prehrane iz koje je razvidan izvor financiranja za prehranu – FEAD, roditelji, npr.

• škole tijekom provedbe projekta vode evidenciju korisnika školske prehrane i podijeljenih obroka financiranih iz FEAD-a, a sadržavat će minimalno podatke: ime i prezime, OIB, datum kad je obrok konzumiran, broj konzumiranih obroka

• škole evidencije daju na uvid prilikom provjere na licu mjesta koju provodi Ministarstvo

• prilikom provjere na licu mjesta škola daje uvid u evidencije prisutnosti učenika na nastavi za učenike koji su uključeni u projekt – evidentiran izostanak učenika iz škole do 3 dana ne utječe na prihvatljivost troška obroka, s obzirom da se obroci planiraju i osiguravaju unaprijed, a izostanak može biti neplaniran

• škole kao partneri donose Odluke s kriterijima za utvrđivanje i uključivanje najpotrebitije djece u projekt + dokumente kojima se utvrđuje provjera da li učenici ispunjavaju predložene kriterije

kriteriji iz Odluka škola partnera se moraju uklapati u definirane skupine u najvećem riziku od siromaštva prema području isključenosti koje su propisane Uputama za prijavitelje (str. 9 i 10):

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/

 isključenost s obzirom na: obiteljsku strukturu, ekonomski status, identifikaciju, zdravstveni status, ostala područja isključenosti (procjena djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb da se učenik nalazi u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnom okolnostima)

Više informacija o samom pozivu dostupno je na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2018-2019/ .