Zagorje
Bajka na dlanu

Osnovano i konstituirano Gospodarsko-socijalno vijeće u Krapinsko-zagorskoj županiji

Datum objave: 30. ožujka 2015.

U Krapini je u ponedjeljak, 30. ožujka potpisan sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Krapinsko – zagorskoj županiji i održana njegova konstituirajuća sjednica.Vijeće je osnovano sporazumom predstavnika sindikalnih središnjica: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matice hrvatskih sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge radničkih sindikata te Hrvatske udruge poslodavaca i Krapinsko-zagorske županije, radi uspostave i razvitka dijaloga između potpisnika, s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Krapinsko-zagorske županije i razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera. Vijeće ima 12 članova, po 4 predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca, udruga sindikata više razine za koje je utvrđeno da ispunjavaju kriterije reprezentativnosti za zastupljenost u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini i Krapinsko-zagorske županije.

Sjednicu je sazvao župan Željko Kolar koji je i predsjedao do izbora predsjednika vijeća. Za predsjednika je, na prijedlog članova, izabran zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek, dok su za dopredsjednike izabrani Darko Šalković, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Damir Gorup, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca. Gospodarsko-socijalno vijeće je na konstituirajućoj sjednici donijelo Poslovnik o radu i Program rada za 2015. godinu. Tema sljedeće sjednice je Stanje nezaposlenosti i zapošljavanja na području Županije.

 

Gospodarsko-socijalno vijeće radi ostvarenja svojih ciljeva:

-prati i ocjenjuje utjecaj mjera regionalne socijalne i gospodarske politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard u Županiji te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima,

-prati stanje na području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada na regionalnoj razini te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima,

-prati položaj žena i mladih na tržištu rada te provođenje mjera za njihovo zapošljavanje na području Županije, daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima,

-prati gospodarska kretanja i utjecaj mjera gospodarske politike na razvoj gospodarstva i životni standard građana Županije te daje mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima,

-prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unaprjeđenje,

-potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova,

-daje mišljenje o prijedlogu proračuna Županije,

-razmatra s regionalnog aspekta i ostala pitanja bitna za aktualna gospodarsko-socijalna događanja u Županiji te upućuje inicijative i mišljenja Vijeću na nacionalnoj razini, Županijskoj skupštini, jedinicama lokalne samouprave na području Županije i drugim institucijama,

-donosi godišnji program rada Vijeća,

-donosi poslovnik o radu Vijeća.