Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. listopada 2018.

Krapinsko – zagorska županija (uz Primorsko – goransku županiju) je prva županija u Hrvatskoj koja je stekla ovu prestižnu titulu. Događanju je nazočilo 550 djece s područja cijelo Krapinsko – zagorske županije te brojni zagorski gradonačelnici i načelnici. Prethodno otkrivanju ploče, župan KZŽ Željko Kolar održao je u svom uredu prijem za dječje gradonačelnice/ke i načelnice/ke, a nakon otkrivanja ploče, u maloj dvorani POU Krapina održan je Okrugli stol gradonačelnika/ica i načelnika/ica s predstavnicima Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije. Više od 500 djece je u Festivalskoj dvorani u Krapini pogledalo i predstavu „Sportski život letećeg Martina“, kazališta Mala scena. Organizator događanja bila je Krapinsko – zagorska županija, uz Grad Krapinu kao suorganizatora.
„Kad smo krenuli u sam projekt, rekao sam da ćemo s velikim ponosom staviti ovu ploču. Svi u županiji, od općina, gradova, društava Naša djeca te škola, puno radimo za dobrobit djece. Znao sam da ćemo biti prvi ili među prvima koji će dobiti taj status. 127, 3 milijuna kuna vrijednosti ili 85% projekata koji se rade, vezano je uz djecu, maksimalno ulaganje u poboljšanje uvjeta za rad škola, centar kompetentnosti koji će se graditi u Zaboku i još puno projekata za koje smo povukli sredstva iz Europskih fondova“, rekao je župan Željko Kolar te se potom osvrnuo i na  prijem za dječje gradonačelnice/ke i načelnice/ke: „Veliki je ponos zbog svega što smo radili da bismo došli do ovoga danas. Mali kolege su vrlo dobro upoznati sa svime onime što se radi u njihovim gradovima i općinama te  svime onime što radimo u Županiji. Vrlo precizno su detektirali stvari koje se mogu popraviti u sustavu, došli su s konkretnim prijedlozima. U drugoj polovici prosinca održat ćemo jedan sastanak na kojem će biti i načelnici i gradonačelnici te ćemo analizirati što smo danas dogovorili da treba napraviti. Dogovorili smo se i da ti sastanci budu dva puta godišnje, da imamo jedan kontinuitet kako bi se poboljšali uvjeti djece na čitavom području Krapinsko – zagorske županije“, zaključio je župan Kolar, koji je nakon svečanosti dobio i košaru s dječjim pitanjima i željama.

O temama sastanka sa županom govorila je dječja gradonačelnica Pregrade Marta Hercigonja, koja pohađa prvi razred Srednje škole Pregrada. „Iznijela sam županu kakvo je stanje u Pregradi i rekla što bi bilo potrebno. To su, na primjer, pločnici, pješački prijelazi, rasvjeta, pogotovo u područjima područnih škola. Trebalo bi ograditi dječja igrališta jer lopta često bježi na cestu i djeca su izložena opasnostima. Dječje gradsko vijeće predložilo je obnovu parka i postavljene su nove sprave, a mi dječji vijećnici obojili smo park u šarene boje, da bi se djeca osjećala što ugodnije“, rekla je Marta Hercigonja. Uz pregradsku dječju gradonačelnicu, tu su bile dječje načelnice Bedekovčine Matea Groš, Konjščine Hana Svrtan, Svetog Križa Začretja Hana Iva Zubić, Tuhlja Ana Petrinec, načelnici Kumrovca Fran Županić, Zagorskih Sela Marko Zgorelec, Stubičkih Toplica Gabrijel Mlinarić, zamjenica načelnice Marija Bistrice Lara Špoljarec te dječje gradonačelnice Krapine Maša Margarin, Zaboka Dora Vranić i Oroslavja Nika Grabušić.

Kako je istaknuto prilikom otkrivanja ploče, puno truda u stjecanje statusa “Županija – prijatelj djece” uložila je i potpredsjednica Saveza Društava Naša djeca Hrvatske Sonja Borovčak, koja je za svoj izniman doprinos na svečanosti dobila Zahvalnicu župana. „Osjećam se jako emotivno, to je ispunjenje jedne moje životne želje. Sretna sam zbog svega ovoga, ne zbog nas odraslih, nego zbog ove djece koja su ovdje. Nismo gotovi s poslom, treba i dalje činiti sve za djecu, da zaista jednog dana ostanu kod nas, da žive i rade u našoj županiji i da staraju bolje uvjete i za buduće generacije. Najvažnije je da djeca budu važan dio zajednice, da ih pitamo u kakvoj lokalnoj zajednici žele živjeti, da im stvorimo jednake uvjete za školovanje i život. Sve je u poruci “ljubav djeci prije svega”. Krapinsko – zagorska županija, prema mišljenju povjerenstva, je županija koja razmišlja o svemu tome“, rekla je Sonja Borovčak, dodavši i kako je kriterij za stjecanje statusa prijatelja djece da najmanje 50 posto gradova i općina u županiji bude uključeno u akciju te da jedna trećina njih ima status gradova i općina prijatelj djece. Na svečanosti otkrivanja ploče sve prisutne pozdravila je i voditeljica Radne skupine za obrazovanje i kulturu pri Hrvatskoj zajednici županija, Vesna Šerepac. Događanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek.

 

LINK NA VIDEO https://www.instagram.com/p/Boglvi3lNVT/?utm_source=ig_web_copy_link

 

 

Što nam je omogućilo da postanemo prva županija u Hrvatskoj koja je stekla prestižni status „Županija – prijatelj djece“? U nastavku teksta donosimo pregled najvažnijih projekata i aktivnosti.

 

Krapinsko-zagorska županija izdvaja za obrazovanje 43%, što je znatno više od prosječnog izdvajanja ostalih županija (36%). Učiniti uvjete u zagorskim školama što ujednačenije, županijski je imperativ.

Stoga se u županiji provode brojni kapitalni projekti (u vrijednosti 52 mil. kn), od kojih su neki nedavno dovršeni: PŠ Martinišće ( 7,2 mil. kn), PŠ Sveti Matej (982.000 kn) te PŠ Lučelnica (1,3 mil. kn). Trenutno se energetski obnavljaju 3 škole: OŠ Zabok (8,9 mil. kn), OŠ Pregrada (6,1 mil. kn) i OŠ Hum na Sutli (4,7 mil. kn). Završava se sportska dvorana u Đurmancu (11 mil. kn), a gradi se i sportska dvorana u Hrašćini (11,6 mil. kn). U pripremi je još 7 kapitalnih projekata (58 mil. kn) koji bi trebali započeti ove ili sljedeće godine: energetska obnova SŠ Bedekovčina i Konjščina, OŠ Konjščina, Kumrovec, Gornja Stubica, Đurmanec te sportska dvorana u Zlatar Bistrici.

Osim za kapitalne projekte, županija izdvaja još 3,1 mil. kn za brojne investicije u svojim osnovnim i srednjim školama – prije svega manji adaptacijski zahvati, informatizacija i opremanje škola.

Svake godine županija izdvaja 1,3 mil. kn za cca 280 učeničkih i studentskih stipendija, a za osnovnoškolski i srednjoškolski prijevoz 11 mil. kn, te se učenici s područja naše županije voze besplatno.

Izuzetno je važno osigurati dostupnost i jednake mogućnosti u obrazovanju svoj djeci. Stoga se u županijskom proračunu osigurava 550.000 kn za učenička natjecanja i podršku radu s darovitom djecom, a projektom Lumen osiguralo se dodatnih 1 mil. kn u tu svrhu.

Posebnu pažnju županija poklanja djeci s teškoćama u razvoju. Kroz projekt Baltazar, ali i kroz druge mehanizme, županija, zajedno sa suradnicima ( općinama i gradovima te udrugama) svake školske godine osigurava oko 100 pomoćnika u nastavi za svu djecu i mlade koji tu podršku u odgojno-obrazovnom radu trebaju te za tu svrhu izdvaja 3 mil. kn. Jednako tako brine i o djeci koja pohađaju specijalizirane rehabilitacijske programe u Zagrebu sufinanciranjem polovine troškova tih programa, kao i o polaznicima predškolske skupine za djecu s teškoćama u razvoju u COO Krapinske Toplice, sufinanciranjem trećine troškova njihova prijevoza – sve to u iznosu 200.000 kn godišnje.

Krapinsko – zagorska županija tijekom proteklih nekoliko godina ulaže snažne napore u razvoj sustava rane intervencije, a na godišnjoj razini izdvaja preko 600.000 kn u tu svrhu. Sredstva su namijenjena financiranju plaće jedne stručnjakinje edukacijsko – rehabilitacijskog profila, koja radi u COO Krapinske Toplice u predškolskoj skupini s djecom s teškoćama u razvoju. Njenim zapošljavanjem riješila se lista čekanja te učinila usluga rane intervencije dostupnijom većem broju obitelji. Sustavno se ulaže u edukaciju stručnjaka iz područja rane intervencije, kao i u opremanje prostora. Stvaranjem logopedske mreže županija, zajedno sa općinama i gradovima, postaje primjer dobre prakse kako logopedsku uslugu učiniti što dostupnijom i pravovremenom što većem broju djece. 

Brojne su socijalne usluge, koje županija osigurava, za djecu u riziku od siromaštva: projektom Zalogajček (1,5 mil. kn) osiguravaju se sredstva za školski obrok, a sufinanciraju se i udžbenici i nastavna pomagala u iznosu od 200.000 kn. Tu su još i pronatalitetni dodatak obiteljima za treće i svako sljedeće dijete u iznosu od 250.000 kn.

Za svu djecu koja su u riziku od nastanka poremećaja u ponašanju, Županija osigurava prostor za produženi stručni boravak u organizaciji Odgojnog doma Bedekovčina te sufinancira troškove prijevoza.

 

 

 


Fotogalerija