Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. listopada 2009.

Krapinsko – zagorski župana Siniša Hajdaš Dončić jučer je svečano otvorio odjel pedijatrije u Općoj bolnici Zabok na Bračaku. Župan je rekao da je cilj da bolnica ponese naziv „Bolnica – prijatelj djece“, a to će se postići ponajviše omogućavanjem da roditelji budu što više prisutni kod liječenja djeteta na pedijatriji kako bi se smanjio stres od hospitalizacije kod djece. Odjel pedijatrije zabočke bolnice raspolagat će sa dvadeset bolničkih kreveta, naglasila je voditeljica odjela dr. Andreja Filija, a njegovo osoblje čini šest specijalista pedijatara , 10 medicinskih sestara te dva specijalizanta pedijatrijske medicine. U odjel pedijatrije spada odsjek opće pedijatrije, poliklinička i hitna ambulanta te odsjek za neonatologiju, koji je već u funkciji. Novootvoreni odjel pedijatrije moći će zbrinuti svu djecu od rođenja do 18. godine kojima je potrebno bolničko liječenje, no važan je preduvjet da ona najprije budu zbrinuta u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.