Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. ožujka 2010.

U sklopu programa Zajednice „PROGRESS“ u kojem sudjeluje i Republika Hrvatska trenutačno su otvorena tri natječaja.
Podsjete radi,  PROGRESS je program zajednice za zapošljavanje i društvenu solidarnost. Uspostavljen je kako bi se financijski poduprla implementacija ciljeva Europske komisije na polju zapošljavanja i društvenih odnosa.
 
Sadržaj programa „ PROGRESS“:
 
Program „ PROGRESS“ se dijeli u pet komponenti:
1)          Zapošljavanje- Progress podupire implementaciju Europske strategije za zapošljavanje;
 
2)          Radni uvjeti- Progress podupire unaprijeđivanje radne okoline i radnih uvjeta, uključujući zdravlje, sigurnost na radu te usklađivanje privatnog i obiteljskog života;
 
3)          Jednakost spolova- Progress podupire učinkovitu implementaciju principa jednakosti spolova te promiče tu tematiku kroz sve politike Zajednice;
 
4)          Društvena zaštita i društveno uključivanje- Progress podupire implementaciju otvorene metode koordinacije na području društvene zaštite i uključivanja;
 
5)          Nediskriminacija i različitost-Progress podupire učinkovitu implementaciju nediskriminacije te promiče tu tematiku kroz sve politike Zajednice
Otvoreni natječaji:
 
·         “Mjere informiranja i treninga za radničke organizacije” otvoren je do 20. travnja 2010. za aktivnosti koje počinju između 20. lipnja i 22. prosinca 2010. godine.
 
      Više o samom natječaju kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim web stranicama Europske komisije:
 
 
·         “Informiranje, konzultacije i sudjelovanje predstavnika poduzeća” otvoren je do 9. travnja 2010. za aktivnosti koje počinju nakon 9. lipnja 2010. godine,
             odnosno do 3. rujna 2010. za aktivnosti koje počinju između 3. studenoga i 22. prosinca 2010. godine.
 
       Više o samom natječaju kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim web stranicama Europske komisije:
 
 
·         “Suvremena koordinacija shema socijalnog osiguranja – transnacionalne aktivnosti suradnje i informiranja” otvoren je do 17. svibnja 2010. godine.
 
 
 
Programom Progress financiraju se analize, uzajamno učenje, podizanje svijesti i diseminacija te potpora glavnim sudionicima.
 
U programu mogu sudjelovati tijela regionalne i lokalne uprave, agencije i zavodi za zapošljavanje, državni statistički uredi, stručnjaci i savjetnici za istraživanja, mediji, nevladine organizacije (osobito ako su članice europskih mreža udruga) te socijalni partneri.