Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. ožujka 2022.

Krapinsko – zagorska županija dosad je objavila pet natječaja; Potpora poljoprivrednim udrugama; Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko – zagorske županije; Potpora za pripremu projektne dokumentacije i Potpora za razvoj poljoprivrede proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda.

 

Završen je prvi natječaj – za dodjelu potpora za pripremu projektne dokumentacije. Pravo na potporu ostvarila su 32 korisnika, u ukupnom iznosu od 127.250 kuna. Prihvatljive aktivnosti odnosile su se na troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa. Visina potpore po korisniku iznosila je do 10.000,00 kuna a 50% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Najveći broj korisnika potpore podnio je prijavu na Mjeru 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

 

Trenutno je objavljen Natječaj za potporu za razvoj poljoprivrede proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda a u planu za objavu je preostalih pet mjera: 1. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko – zagorske županije, 2. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje Krapinsko-zagorske županije, 3. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko – zagorske županije, 4. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije i 5. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko – zagorske županije.  Interes za mjere je i ove godine povećan, baš kao i prijašnjih godina, što potvrđuje da su one dobro „pogođene“. Gledali smo da ih ravnomjerno rasporedimo na sve sektore unutar poljoprivredne proizvodnje. U prilog tome ide i činjenica da smo sa korisnicima mjera u direktnom kontaktu, kako bismo dobili povratnu informaciju o njihovim daljnjim potrebama za ulaganja. Svjesni smo potrebe za ulaganjem u poljoprivredu, stoga nam je u planu da u narednom razdoblju, ukoliko će nam proračun to omogućavati, svake godine povećavamo ukupan iznos sredstava za poljoprivredne mjere za 10 posto“, rekao je župan Kolar.