Zagorje
Bajka na dlanu

Pad broja nezaposlenih u Krapinsko – zagorskoj županiji

Datum objave: 14. travnja 2014.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: registrirana nezaposlenost te mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti (izlasci i ulasci) u ožujku 2014.

1. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM OŽUJKA 2014.

1.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je u ožujku 2014. iz evidencije nezaposlenih izašlo 719 osoba (6,3% manje nego u ožujku 2013. godine). Od toga je zaposleno 566 osoba, i to: 556 osoba (98,2%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 10 osoba (1,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:

• Prerađivačka industrija – 161 osoba ili 29,0%,

• Građevinarstvo – 129 osoba ili 23,2%,

• Trgovina na veliko i malo – 64 osobe ili 11,5%,

• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 36 osoba ili 6,5% te

• Obrazovanje – 30 osoba ili 5,4%.

Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostava Zabok (166 zaposlenih ili 29,9% od ukupnog broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), ispostava Krapina (109 zaposlenih ili 19,6%) te ispostava Donja Stubica (93 zaposlenih ili 16,7%).

Istodobno su u ožujku 2014. godine 153 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

1.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnom statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnog odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni niti su upravo završili školovanje). U ožujku 2014. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 515 nezaposlenih osoba (jednako kao i u ožujku 2013. godine), i to: 306 osoba izravno iz radnog odnosa (59,4%), 42 osobe iz drugih posl. aktivnosti (8,1%), 22 osobe iz redovitoga školovanja (4,3%), te 145 osoba iz neaktivnosti (28,2%). S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:

• Prerađivačka industrija – 71 osoba ili 23,2%,

• Trgovina na veliko i malo – 63 osobe ili 20,6%,

• Građevinarstvo – 50 osoba ili 16,3%,

• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 28 osoba ili 9,2% te

• Obrazovanje – 18 osoba ili 5,9%.

2. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM OŽUJKA 2014. GODINE

Krajem ožujka 2014. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 8.799 osoba. U usporedbi sa veljačom 2014. broj nezaposlenih smanjio se za 2,3% ili 204 osobe, a u odnosu na ožujak 2013. godine broj nezaposlenih manji je za 0,9% ili 80 osoba.

2.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 47,4% (4.171 osoba), a muškarci 52,6% (4.628 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine udio nezaposlenih žena je povećan, a muškaraca smanjen za 0,8 postotnih bodova.

2.2. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 22,7% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 22,5%, od 35 do 44 godine 17,3%, od 45 do 54 godine 21,1% te iznad 55 godina 16,4%.

2.3. Nezaposleni prema razini obrazovanja

Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji Zavoda (36,9%), zatim slijede osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom (23,8%) i osobe sa završenom osnovnom školom (22,4%) te osobe bez škole i sa nezavršenom osnovnom školom (6,1%). Najmanje je nezaposlenih osoba sa završenom gimnazijom (2,1%), osoba sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom (3,3%), te osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijem i višom školom (5,4%).

2.4. Regionalna struktura nezaposlenih

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Zabok (2.198 ili 25,0% od ukupnog broja u PU Krapina), ispostavi Krapina (1.965 ili 22,3%) te u ispostavi Donja Stubica (1.844 ili 21,0%). Najmanje je nezaposlenih u ispostavi Klanjec (748 ili 8,5%), ispostavi Pregrada (917 ili 10,4%) te ispostavi Zlatar (1.127 ili 12,8%). U usporedbi s istim mjesecom 2013. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u ispostavi Zlatar (za 18,5%) i u ispostavi Klanjec (za 3,0%), a povećana je u svim ostalim ispostavama i to najviše u ispostavi Krapina (za 8,6%) te ispostavi Pregrada (za 2,5%).

2.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U ožujku 2014. godine 2.110 nezaposlenih osoba ili 24,0% od ukupnog broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi sa ožujkom 2013. godine za 22,4% (610 osoba).

3. TRAŽENI RADNICI

U mjesecu ožujku 2014. godine poslodavci su prijavili 449 potreba za radnicima što je 11,1% više nego u prethodnom mjesecu, te 18,8% više u odnosu na isti mjesec 2013. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima:

• Prerađivačka industrija – 78 radnika ili 17,4%,

• Trgovina na veliko i malo – 66 radnika ili 14,7%,

• Javna uprava i obrana; obvezno soc. osiguranje – 58 radnika ili 12,9%,

• Građevinarstvo – 51 radnik ili 11,4% te

• Obrazovanje – 41 radnik ili 9,1%.

Najtraženija zanimanja u ožujku 2014. g. bila su: šivač/šivačica (51), konobar / konobarica (28), prodavač / prodavačica (28), vrtlarski radnik / vrtlarska radnica (25), elektroinstalater / elektroinstalaterka (22), radnik / radnica u održavanju (18), diplomirani ekonomist / diplomirana ekonomistica (13), ekonomist / ekonomistica (9), zidar / zidarica (9), soboslikar i ličilac / soboslikarica i ličiteljica (9), medicinska sestra (8), čistačica (8), farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka (7), …

4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca aktivno je bilo 709 korisnika. Tijekom mjeseca novouključene su 43 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 128 osoba. Tako je na kraju ožujka 2014. godine broj aktivnih korisnika mjera 624, od čega 567 korisnika iz prethodnih godina (90,9%), dok je iz tekuće godine trenutačno aktivno 57 korisnika (9,1%). Sve novouključene osobe u ožujku 2014. godine obuhvaćene su mjerom Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – 43 osobe. Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera (LMP klasifikacija): Obrazovanje (51,9%) od čega Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 321 osoba te Potpore za usavršavanje 3 osobe, Potpore za zapošljavanje 138 osoba (22,1%), Javni radovi 57 osoba (9,1%) te Potpore za samozapošljavanje 105 osoba (16,8%).

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate:

Mirjana Jurman 

Predstojnica Područnog ureda Krapina

tel. 049/382-252; fax. 049/373-295

e-mail: mirjana.jurman@hzz.hr

Vesna Hriberski

Rukovoditeljica Odjela posredovanja

tel. 049/382-252; fax. 049/373-295

e-mail: vesna.hriberski@hzz.hr