Zagorje
Bajka na dlanu

Participativni proračun za mlade – do 9. kolovoza glasujte za projekte mladih

Datum objave: 7. kolovoza 2023.

Do 9. kolovoza otvoreno je glasovanje za izbor najboljih projekata za mlade koji su pristigli na javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu.

Krapinsko-zagorska županija i ove je godine objavila Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade s ciljem podizanja kvalitete života mladih i poticanja mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema.

„Mladi su važni dionici u zajednici, najbolje znaju što trebaju i kuda žele da idu politike za mlade. Stoga je participativni proračun za mlade jedan od mehanizama kojim želimo aktivirati mlade ljude da se uključe u rad svoje zajednice, da sami procijene što im je potrebno i da na taj način daju doprinos gradu ili općini u kojoj žive te angažmanu mladih u zajednici, odnosno da se na taj način uključe u procese donošenja odluka”, poručio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.

Javni poziv bio je otvoren do 6. srpnja, a na njega je pristiglo ukupno 15 prijava koje su u skladu s interesima mladih. Prijave su podnijeli Društvo Naša djeca Radoboj, DVD Tuhelj, POU Krapina, Savjet mladih Grada Krapine, Savjet mladih Općine Tuhelj, Luka Petrečija, Udruga Petrože, Udruga Kaj Petrovsko, Udruga mladih “Mladi za Mihovljan”,  neformalna grupa mladih „Mladi za Petrovsko, Općina Mihovljan, Savjet mladih Općine Lobor,  Savjet mladih Općine Desinić, Multimedijalni centar STUB-KLUB te Zagorska kreativna udruga mladih.

Ideje i inicijative mladih za koje smatrate da trebaju ostvariti financijsku potporu možete podržati glasanjem do 9. kolovoza 2023. na linku: OVDJE

Ukupan iznos osiguranih sredstava za projekte za mlade je 26.750,00 eura, a prema bodovima koje su pojedini projekti postigli u procesu procjene od strane Povjerenstva i javnim glasanjem, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije utvrdit će Prijedlog Odluke o odabiru i dodjeli sredstava.

Participativni proračun za mlade uspješan je mehanizam identificiranja i realiziranja potreba mladih. Riječ je o procesu koji izravno uključuje mlade u donošenje odluka o prioritetima i planovima potrošnje proračuna. Participativnim proračunom lokalna i regionalna samouprava bolje odgovaraju na stvarne potrebe građana i građanki, promiče se socijalna i demokratska uključenost te osigurava efikasnija potrošnja javnog novca.