Zagorje
Bajka na dlanu

“Partnerstvom do smanjenja nezaposlenosti”

Datum objave: 22. veljače 2011.

Proteklog je petka u Krapini predstavljen projekt „Partnerstvo za razvoj“ odobren u sklopu grant sheme „Lokalna partnerstva za zapošljavanje“ Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, financiranog iz IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Nositelj projekta – vrijednosti 99.246,90 eura – je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina, partneri su Krapinsko-zagorska županija i ZARA d.o.o., a suradnici Obrtnička komora KZŽ i HGK Županijska komora Krapina.

Opći cilj projekta je smanjiti nezaposlenost u Krapinsko-zagorskoj županiji te povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba kojima prijeti socijalna isključivost te neaktivnih osoba kroz implementaciju aktivnosti koje se odnose na zapošljavanje koristeći partnerski pristup. Ključni dionici na tržištu rada moraju povećati svoje sposobnosti praćenja trendova tržišta kako bi pravovremeno mogli identificirati svoje potrebe. Na taj način razvit će se kvalitetni kanali komunikacije i suradnje nezaposlenih osoba i poslodavaca koji će rezultirati kvalitetnijom radnom snagom i ravnotežom ponude i potražnje na tržištu rada.

Nekoliko je aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta. Tu je razvoj regionalnog partnerstva kao ključan faktor – što je na predstavljanju projekta posebno naglasila i zamjenica župana Sonja Borovčak. Partnerstvo će stimulirati razvoj strateških planskih dokumenata za zapošljavanje, promovirati zapošljavanje skupina u nepovoljnom položaju, pomagati poslodavcima Krapinsko-zagorske županije u analizi potreba za zapošljavanjem i obrazovanjem potrebne radne snage te će pružiti potporu usklađivanju obrazovnog sektora sa potrebama tržišta rada.

Mirjana Jurman, pročelnica Područne službe HZZ-a govorila je i o razvoju partnerskog modela za identifikaciju i praćenje deficitarnih zanimanja na tržištu rada Krapinsko-zagorske županije, kako bi se nezaposlene osobe usmjerile na profesionalno osposobljavanje sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima. Vrlo važna aktivnost odnosi se i na edukaciju neaktivnih, dugotrajno nezaposlenih osoba sukladno identificiranim deficitarnim zanimanjima. Obzirom na rezultate koje pokaže razvijeni model, minimalno 20 dugotrajno nezaposlenih osoba će se educirati za 3 zanimanja kako bi im se povećala zapošljivost, a edukacija će uključivati teoretski i praktični dio u suradnji sa poslodavcima.

Nadalje, tu je izrada internet portala, odnosno internet stranice partnerstva s ciljem pružanja svih važnih informacija vezanih za tržište rada Krapinsko-zagorske županije, a relevantne su zaposlenima, poslodavcima, nezaposlenim i neaktivnim osobama, učenicima i studentima. Stranica će biti interaktivni portal poslodavaca i krajnjih korisnika. Spomenimo još da projekt predviđa i edukaciju partnera i zaposlenika partnerskih institucija koja se odnosi na područje timskog rada, vođenja sastanaka, prezentacijskih i IT vještina. Dakako, tu je i promocija projekta koja je usmjerena na informiranje javnosti o ciljevima i aktivnostima projekta