Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. svibnja 2015.

Krapinsko-zagorska županija i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, zajedno sa slovenskim partnerima – Občinom Velenje, Občinom Celje te Zavodom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško krenuli su u provođenje projekta „Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini pod akronimom EE CULTURE“, koji je sufinanciran u sklopu Operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007. -2013. Navedenim projektom obuhvaćena je energetska rekonstrukcija dva objekta kulturne baštine – Vile Rože u Velenju (SLO) i Županijske palače u Krapini (HR).

Nakon provedenog natjecateljsko-pregovaračkog postupka za radove na rekonstrukciji Županijske palače uvođenjem mjera energetske učinkovitosti ugovoreno je izvođenje radova koji su počeli ovih dana. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju vanjske ovojnice uličnog pročelja (fasada i stolarija) te rekonstrukciju sustava grijanja ugradnjom kotla na biomasu a predviđeni rok završetka je srpanj 2015. godine.

Građevinski zahvati koji će biti provedeni u svrhu postizanja energetske učinkovitosti na objektima pod zaštitom ne smiju dokinuti izvorne arhitektonske odlike građevine, njezinu povijesno-umjetničku, građevinsku ili kulturnu vrijednost. Sve radnje, od projektiranja energetske obnove do izvođenja radova na Županijskoj palači izvode se u kontinuiranoj konzultaciji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom u Krapini.

Cijeli projekt vrijedan je 6 milijuna i 160 tisuća kuna. Od navedenog iznosa, 85% sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Investicija u Krapini vrijedna je oko 1,5 milijuna kuna.


Fotogalerija