Zagorje
Bajka na dlanu

Počela radionica Strateško planiranje i izrada strategija za dužnosnike i službenike jedinica lokalne i regionalne samouprave

Datum objave: 14. travnja 2015.

U prostorijama Srednje škole Krapina je u utorak, 14. travnja, počela radionica Strateško planiranje i izrada strategija za dužnosnike i službenike jedinica lokalne i regionalne samouprave. Svrha radionice je jačanje kapaciteta za strateško planiranje na lokalnom i regionalnom nivou. Dvadesetak polaznika će se kroz dva dana upoznati  s metodologijom, principima i fazama u procesu strateškog planiranja te sa odgovarajućim zakonodavnim i strateškim okvirima. Mirjana Samardžić Novoselec, predavačica iz Državne škole za javnu upravu, istaknula je da bi radionica polaznike trebala dodatno osposobiti u njihovim vještinama osmišljavanja i pisanja strategija koje će se moći kvalitetno provoditi.