Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 30. siječnja 2007.

U prostorima Krapinsko-zagorske županije u Krapini jučer je  svečano potpisivan Ugovor o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Krapinsko-zagorske županije za školovanje na višim, visokim i drugim znanstvenim institucijama  u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Ugovor su potpisali županica Krapinsko-zagorske županije , Vlasta Hubicki i predsjednik Uprave Vaba d.d. banka Varaždin, Igor Čičak. Povlašteni studentski krediti namijenjeni su financiranju osnovnih troškova studiranja, a VABA d.d. banka Varaždin je prva uvela takav način kreditiranja studenata jer se time financiraju osnovni troškovi života za vrijeme studija, a ne samo školarina. Krediti će se odobravati do 2.000,00 kuna mjesečno redovnim i izvanrednim studentima preddiplomskih i diplomskih studija s prebivalištem na području Županije, a kamata je 4,99 posto godišnje.
– Ovim kreditima praktično se omogućuje nastavak školovanja na fakultetima i drugim višim ili viskom školama svim učenicima koje to žele, a oni koji ne zadovoljavaju uvjete banke, Županija će biti jamac – rekla je županica Vlasta Hubicki.
 
Poticanje studiranja
Vremensko korištenje kredita određeno je brojem godina  potrebnih za redovni dovršetak određenog studija, a redovno izvršenje akademske godine je uvjet za ostvarivanje prava. Svrha koja se želi postići je, na razini visokog obrazovanja, povoljnim kreditima poticati, motivirati i omogućiti studiranje što većem broju mladih ljudi s područja Krapinsko-zagorske županije  i time bitno povećati broj visokoobrazovanih građana, kao preduvjeta za brži razvoj Županije i šire regije.  Ako podnositelja zahtijeva zbog socijalnog statusa banka ocijeni kreditno nesposobnim, Županija će preuzeti solidarno jamstvo za osiguranje povrata kredita. Krapinsko-zagorska županija među prvima u Hrvatskoj uvodi takav model pomoći studentima, a od drugih modela se razlikuje  po izvrsnosti tj. svim studenti koji završe studij s prosjekom ocjena 5,0 županija će platiti cjelokupan iznos kredita, a onima koji će imati prosjek veći od 4,5 platit će  kamate na kredit. Kredit se počinje vraćati šest mjeseci nakon  završetka studija, a rata može biti najviše 20 posto mjesečne plaće. Prijave za dodjelu kredita se podnose na propisanom obrascu Krapinsko-zagorskoj županiji, Službi za prosvjetu, šport  i kulturu, koje također možete skinuti i sa službenih internetskih stranica Krapinsko-zagorske županije. Planira se dodijeliti tristo studentskih kredita, a ukoliko bude većeg interesa Županija planira i povećati kvotu, a sve u cilju povećanja visokoobrazovanih stanovnika Krapinsko-zagorske županije.
 
Banka s najvećim rastom
Povlašteni studentski kredit  jedan je od specifičnih bankarskih proizvoda VABA banke kreiran prema potrebama mladih ljudi koji žele nastaviti školovanje. 
–  Nakon uspjeha projekta „Student“ u Varaždinskoj županiji i Novoj Gradiški koji je VABA banka podržala pripremivši povoljne uvjete kreditiranja studenata, sada je također s najpovoljnijim uvjetima podržala i Krapinsko-zagorsku županiju u kreditiranju studenata – rekao je predsjednik Uprave Vaba d.d. banka Varaždin, Igor Čičak. Dodao je da je prošle godine Vaba d.d. banka Varaždin bila je na prvom mjestu po rastu aktive s više od 235 posto u jednoj godini, unaprjeđenju kvalitete i dostupnosti usluga doprinijeti će i novo sjedište banke i najveća poslovnica koja je otvorena 26. siječnja ove godine u Varaždinu.