Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. studenoga 2014.

Projektom Informiraj i kreiraj! se želi pridonijeti društvenom razvoju te razvoju civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz osiguranje temelja za društveni razvoj i razvoj zajednice, tj. osiguranje aktivnosti za mlade i njihovom kvalitetnom informiranosti kroz uspostavu službenog info-centra za mlade. Ciljne skupine projekta su mladi, volonteri/ke, organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

 

Aktivnosti projekta provoditi će se u 3 kategorije koje su povezane sa specifičnim ciljevima projekta, to su aktivnosti edukacije, predavanja i pružanja informacija mladima od strane svih partnerskih organizacija. Da se osigura kvalitetno slobodno vrijeme mladih organizirati će se tematske aktivnosti kao što su prevencija konzumacije alkohola u mladih vozača/ica, dnevni boravak, koncert, volonterska akcija, organizacijom sajma udruga i grupe potpore za mlade nezaposlene žene i druge aktivnosti.

 

Aktivnosti koje se odnose na informiranje mladih o mogućnostima zapošljavanja te educiranje o prioritetnim područjima za njihov osobni i profesionalni razvoj kroz radionice i predavanja na teme garancija za mlade, zapošljavanje i samozapošljavanje, poduzetništvo mladih i socijalno poduzetništvo, mobilnost, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, volonterstvo i mladi u sustavima donošenja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini organiziraju se u cilju informiranja mladih o mogućnostima zapošljavanja i edukaciji mladih o prioritetnim područjima za njihov osobni i profesionalni razvoj.

 

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 70,000,00 kuna i provodit će se do 31. listopada  2015. godine.