Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. travnja 2017.

Izvješćujemo o završenom postupku izbora projekata prijavljenih na Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu od 29.12.2016., klasa: 612-01/16-01/12; urbroj: 2140/01-02-16-1.