Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. prosinca 2013.

U Mihovljanu su se susreli s načelnikom općine Zlatkom Bartolićem i njegovim suradnicima koji su mu predstavili općinske projekte. Načelnik općine predstavio je i projekt dječjeg vrtića i male kuće za djecu sa posebnim potrebama. Cilj projekta je otvaranje ustanove za predškolski odgoj za djecu sa posebnim potrebama u svrhu što većoj pomoći djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama s naglaskom na autohtonoj prirodi i samoj njezinoj raskoši. Specifični cilj projekt je revitalizacija i obnova čitavog bivšeg kompleksa kurije bana Rakodczaya u općini Mihovljan s prenamjenom u zgradu – dječjeg vrtića, objekt Male kuće za djecu s posebni potrebama od 7 – 21 godinu, te sve potrebne prateće prostore koji uključuju i prostore za rad s djecom s posebnim potrebama, kao i revitalizaciju prostora perivoja koji bi se otvorio za javnost te samim time pridonio razvoju općine Mihovljan u pogledu poboljšanja kvalitete života te očuvanja biološke raznolikosti. Župan je najavio da će projekt prezentirati nadležnim ministarstvima kako bi se razmotrila mogućnost uključivanja projekta u sustav pružanja usluga socijalne skrbi te pronalaska adekvatnih partnera u projektu. Načelnik je iskazao potrebu izgradnje nogostupa, modernizacije nerazvrstanih cesta i uređenja cesta prema crkvama Svetog Vida i Svetog Benedikta, sanacije i adaptacije zgrade Općine, te modernizacije javne rasvjete, a za nekolicinu projekata ishođena je i projektna dokumentacija. Župan je uputio načelnika na prijavuna natječaj Županije za uređenje cesta do sakralnih objekata.U planu je i rekonstrukcija županijske ceste kroz centar općine.

Nakon posjeta općini Mihovljan župan je održao radni sastanak i u općini Novi Golubovec gdje se sastao s čelnicima Općine. Načelnik Boris Tušek prezentirao je planove na području općine među kojima je kao najvažnije istaknuo izgradnju nogostupa, održavanje cesta i postojeće infrastrukture, sanaciju zgrade općine kako bi bila energetski učinkovita, a osvrnuo se i na buduću gospodarsku zonu. Župan je najavio posjet službi REGEA-e kako bi pregledali zgradu u svrhu energetskog certificiranja, naglasio je važnost prijava na fondove i natječaje. Također, župan je upoznao čelnike Općine s uspostavom garantnog fonda u Županijiu kojem je osigurano 2 milijuna kuna za projekte jedinica lokalne samouprave kod prijave na EU fondove.

 

 


Fotogalerija