Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. svibnja 2020.

Sve što trebaš je imati želju za rad s mladima i inicijativu, biti spreman/na za učenje i interakciju s drugima te biti spreman/na sudjelovati na osposobljavanju, pazi sad ovo, u Sloveniji 5 dana! 

 

No sigurno se pitaš što su to promotori/ice mladih?

 

To su mlade osobe (volonteri/ke) koje brinu za animaciju i informiranje svojih vršnjaka/kinja i drugih mladih o mogućnostima uključenja u sistem nagrađivanja za prikupljanje bodova, a samim time i o mogućnostima uključivanja u lokalnu zajednicu. Kako bi promotor/ica motivirao/la mladu osobu da se prijavi u sistem nagrađivanja (aplikaciju za skupljanje bodova) on ili ona preuzima odgovornost i aktivnu ulogu da bude animator/ica i osoba koja će održavati odnos i kontakt s mladima jednom kada se uključe u sistem nagrađivanja.

 

Više informacija o tome što je to sistem nagrađivanja, koji su zadaci promotora/ica, što sve dobivaš s tim ako se uključiš i slično vidi na zanimljivom letku putem linka gdje se nalazi i obrazac za prijavu.

 

Aktivnost se provodi u sklopu projekta “Sistem nagrađivanja – 3plus nagrada” kojeg provodi Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur) iz Slovenije, a Mreža udruga Zagor je partner. Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa kroz Ključnu aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih.”