Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. listopada 2014.

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za neposredno subvencioniranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba“. Konačnu bodovnu listu možete preuzeti u prilozima ispod teksta