Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. lipnja 2018.

Ugovor su potpisali župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i Zvonimir Galić – direktor tvrtke Zagorjegradnja d.o.o., koja je dala najpovoljniju ponudu na javnom natječaju. Dvorana će se izgraditi sjeverozapadno od zgrade područne škole Hrašćina te će imati pravokutni tlocrt površine 40,63×39,25 metara. Predviđeni rok za izgradnju je 31. prosinca 2019. godine, a planirana dinamika plaćanja iz županijskog proračuna je 5,1 milijun kuna u 2018. godini, 4,9 milijuna kuna u 2019. godini te 1,5 milijuna kuna u 2020. godini, odnosno ukupno 11.590.351,51 kuna.

Župan Željko Kolar je nakon potpisivanja ugovora istaknuo: „Ovo je još jedan dokaz da Krapinsko-zagorska županija vodi brigu o svim našim područjima i da za nas ne postoji podjela na istočni, zapadni, južni ili sjeverni dio županije, nego gledamo potrebe i objektivne mogućnosti te se prema tome i ponašamo. Prije dosta godina već je bila izdana građevinska dozvola, no iz niz razloga nije se prišlo izgradnji te smo rekli da zapravo imamo i jedan dug prema Općini Hrašćina, djeci, nastavnicima i zapravo svim stanovnicima“ – kazao je župan Kolar te se osvrnuo i na način financiranja izgradnje dvorane „Napravili smo odličan projekt – prekrasnu jednodijelnu sportsku dvoranu, a s obzirom da nema europskih fondova iz kojih bi mogli privući sredstva za izgradnju dvorane, odlučili smo da ćemo sami osigurati sredstva preko decentraliziranih sredstava.“ – naglasio je župan Kolar

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki je ovom prilikom naglasila sljedeće: „Krapinsko-zagorska županija ima osnivačka prava u školstvu i zdravstvu i dakako da za ta područja brine marom dobroga gospodara.  Želim da izvođač, koji se već dokazao radovima na području naše županije, ispoštuje rokove te da dvorana već od početka 2020 godine prvenstveno služi učenicima, a ona – u dogovoru s Općinom – i svim stanovnicima općine Hrašćina“ – istaknula je predsjednica Skupštine KZŽ Vlasta Hubicki.

Prisutnima su se obratili i ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Budinšćina Marija Zozoli, pročelnica Županijskog upravnog odjela za javnu nabavu i europske fondove Vlatka Mlakar te načelnik Općine Hrašćina Branko Tukač: „Konačno smo dočekali taj san, snivan desetak godina, da se u ovoj našoj područnoj školi izgradi sportska dvorana koja će služiti kako učenicima, tako i svim žiteljima“ – rekao je načelnik Tučak te na odluci o gradnji dvorane zahvalio županu Željku Kolaru, predsjednici Županijske skupštine Vlasti Hubicki i svim županijskim vijećnicima.

Među okupljenima bili su i zamjenik župana Anđelko Ferek-Jabmrek, predsjednik Općinskog vijeća Općine Hrašćina Željko Zozoli i zamjenica načelnika Ljubica Mikulčić.