Zagorje
Bajka na dlanu

Potpisan ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Datum objave: 18. prosinca 2015.

Nakon potpisivanja ugovora, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je istaknuo: „Zadovoljan sam što smo konačno došli do faze potpisivanja ugovora o provedbi projekta, jer njegova će realizacija značiti puno za obje županije. Što se tiče Krapinsko-zagorske županije, mi smo među prvima u Hrvatskoj počeli raditi na projektima koji se tiču podizanja razine energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Nedavno smo realizirali posljednji u nizu projekata, u sklopu kojeg smo energetski obnovili zgradu Krapinsko-zagorske županije u Krapini a trenutno radimo na projektu Energetskog centra na Bračku. Također, prvi smo u Hrvatskoj krenuli pravnim osobama davati podršku vezano za projekte energetske učinkovitosti, a zatim i za obnovljive izvore energije – to je model koji je od nas preuzeo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te resorno ministarstvo. Što se tiče samog projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, vjerujem da će njegova realizacija ići prema planu i da ćemo u skoroj budućnosti vidjeti konkretne rezultate“, rekao je župan Kolar.

Za projekt „NEWLIGHT“ osigurano je sufinanciranje pripremnih aktivnosti projekta od strane Europske investicijske banke (EIB), odnosno programa „European Local Energy Assistance“ (ELENA), u iznosu od 90% prihvatljivih troškova koji su procijenjeni na 790.000 eura. Projekt predviđa rekonstrukciju javne rasvjete na području 62 grada i općine – ukupna procijenjena investicija iznosi 20 milijuna eura, od toga očekivana investicija za Zagrebačku županiju iznosi 14,5 milijuna eura, dok za područje Krapinsko-zagorske županije iznosi 5,5 milijuna eura. Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija prve su u Republici Hrvatskoj koje provode projekt čiju pripremu financira program ELENA – program tehničke pomoći Europske komisije za regije i gradove za pripremu velikih investicijskih projekata. ELENA program operativno vodi Europska investicijska banka (EIB) u ime Europske komisije, a s hrvatske strane će ga u ime obje županije provoditi Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske koja je i izradila prijavu projekta i vodila pregovore s EIB-om. Sličan projekt rekonstrukcije javne rasvjete na ovako velikom području u Europskoj uniji su do sada uspješno pokrenuli i proveli jedino provincija Milano (Italija) i pokrajina Katalonija (Španjolska).