Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. srpnja 2010.

Sporazumom se Županija obvezala sufinancirati izradu i ažuriranje prostornih podloga s 1.058.830,00 kuna. Kako je naglasio župan Hajdaš Dončić, ovaj je Sporazum važan ne samo pravnim osobama, već i svim stanovnicima jer se korištenjem ažuriranih katastarskih podloga osigurava kvalitetnije upravljanje prostorom i postiže veća učinkovitost regionalne i lokalne samouprave . Državna geodetska uprava je, kako je naglasio njezin ravnatelj Bačić, prema ovom Sporazumu obvezna Županiji predati na korištenje sve topografske karte, Digitalnu ortofoto kartu DOF5, Digitalni ortofoto plan DOF2 za područje izrađenosti, Hrvatsku osnovnu kartu HOK5, podatke u alfanumeričkom i grafičkom obliku, te digitalne katastarske planove, rastere i vektore.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su zamjenici župana Sonja Borovčak i Anđelko Ferek – Jambrek, ravnateljica Zavoda za prostorno planiranje Snježana Žigman, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Silvija Horvat, pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša Stjepan Bručić, a sa strane Područnog ureda za katastar pročelnik Zdravko Cesarec i načelnik Zoran Hršak.