Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. prosinca 2021.

Radi se o tripartitnom ugovoru između Krapinsko – zagorske županije, Grad Pregrada i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Župan Željko Kolar istaknuo  je: „Dosad su ugovor potpisivali Fakultet i Grad, a sad smo se uključili i mi, s jasnom porukom i ciljem da s ovim preddiplomskim studijem dođemo do diplomskog studija. Mi smo kao Županija spremni napraviti sve što je potrebno da u sljedeće tri godine ispunimo sve uvjete koje će Fakultet staviti ispred nas, kako bi podigli tu našu suradnju na višu razinu. Ne trebam napominjati koliko je to bitno za nas. Imamo opću bolnicu, dvije specijalne bolnice, sedamdeset ispostava primarne zdravstvene zaštite, kao i Zavod za javno zdravstvo te Zavod za hitnu medicinu. Bez visokoobrazovanog kvalitetnog kadra ne možete dati tu razinu usluge u zdravstvu koju mi želimo. U Pregradi se ne školuju samo kadrovi s područja Krapinsko – zagorske županije, nego iz svih dijelova Hrvatske. Mi smo kroz Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027. jasno odredili prioritete i najbolje je da par dana nakon donošenja Plana odmah počnete s njegovom realizacijom. A mi smo to ovim potpisom upravo i napravili. I tu se razlikujemo od mnogih drugih jer mi, kad si nešto zadamo, odmah počnemo to i rješavati“, rekao je župan Kolar.

 

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da je Krapinsko – zagorskoj županiji prioritet obrazovanje. „U našem planu razvoja koji smo donijeli prije nekoliko dana za buduće razdoblje, jedan od 5 prioriteta je i obrazovanje za sve generacije. Važna nam je vertikala obrazovanja, jer županije su nadležne za osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, no uključujemo se i u predškolski odgoj i obrazovanje, ali isto tako i visoko obrazovanje. Drago nam je, bez obzira na blizinu Zagreba, što naši mladi ljudi u Krapinsko – zagorskoj županiji imaju mogućnost visoko se obrazovati i pohađati fakultete u Zaboku, Pregradi i Krapini“, rekla je zamjenica Petek te dodala da dislocirani studij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo radi u Pregradi od 2010. godine. „Upravo mogućnost studiranja na ovom fakultetu je izrazito važna na području zdravstva jer na području županije preko 2200 ljudi radi upravo u tom sektoru. Mi imamo velike potencijale za razvoj zdravstvenog turizma, imamo respektabilne javne i privatne zdravstvene institucije. Upravo županiji koja se opredijelila za obrazovanje s jedne strane, ali i za razvoj strateških projekta u sferi zdravstvenog turizma i zdravstva, izuzetno nam je važno imati visoko obrazovane kadrove koji dolaze  i s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka s dislociranim studijem ovdje u Pregradi. Među 5 strateških projekata dva dolaze iz sfere zdravstva i zdravstvenog turizma a to su Centar zdravlja srca i mozga u Krapinskim Toplicama te jačanje zdravstvenih mogućnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama. U sljedećih 19 od ukupno 24, još 4 projekta su namijenjena zdravstvu. Pozdravljam ovaj nastavak suradnje s Fakultetom iz Osijeka, ali i nadam se  proširenju te suradnje u budućnosti na korist mladih ljudi naše županije“, zaključila je Petek.

 

Zadovoljstvo zbog potpisivanja Ugovora izrazio je i dekan Aleksandar Včev. „U Pregradi je nastavljeno ono što je osječki Fakultet započeo prije desetak godina, a to je pomaganje razvoju Krapinsko – zagorske županije, koja u svojim ciljevima ima i razvoj zdravstvenog turizma, koji nije moguć bez stručnih kadrova. Zbog toga, osim ovog studija, predviđamo i diplomski studij, tako da će sve zdravstvene ustanove na području Krapinsko – zagorske županije imati vlastiti kadar, što će svakako doprinijeti i razvoju zdravstva i zdravstvenog turizma u županiji i gradu Pregradi“, rekao je Včev. Zamjenik voditelja studija dr.sc. Rajko Fureš istaknuo je da je ovaj studij odgojio brojne generacije prvostupnika i provstupnica sestrinstva. „U svim našim zdravstvenim ustanovama danas ti ljudi rade. Masa ljudi ne bi niti bila odškolovana da nemamo našeg studija i tu moramo zahvaliti onima koji su počeli, od Vilmice Kapac do Marka Vešligaja i naše Županije koja stoji iza nas. To je i za nas zdravstvene radnike veliki plus jer smo dobili priliku da možemo ići naprijed u znanstveno – nastavnom dijelu. Tijekom godinaodškolovali smo veliki broj naših znanstveno – stručnih radnika, u svim našim zdravstvenim ustanovama imamo veliki broj profesora, docenata, asistenata, viših asistenata, predavača koji sigurno predstavljaju i pravu bazu i temelj na kojem ćemo danas – sutra moći bazirati naš diplomski studij sestrinstva i tu se nadam opet podršci Grada Pregrade i Županije“, rekao je Fureš.

 

Gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj rekao je da studij sestrinstva u Pregradi vrlo uspješno postoji od 2010. godine. „Brojne su generacije studenata već prošle kroz Pregradu i vjerujem da većina njih radi u zdravstvenim ustanovama u Krapinsko – zagorskoj županiji. Zahvaljujem Županiji  na dosadašnjoj pomoći, a danas formaliziramo tu suradnju jer po prvi puta Županija je također potpisnik ugovora o suradnji s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo na studiju sestrinstva i to je pokazatelj koliko je zdravstvo važno Županiji i nama u gradu Pregradi, gdje osim studija sestrinstva unutar naše Srednje škole imamo većinom zdravstvene smjerove. Treba zajednički raditi na podizanju tog standarda, kako bi Pregrada u edukativnom smislu postala centar izvrsnosti za zdravstvo u županiji i ovom dijelu Hrvatske. Vjerujem da ćemo kroz nekoliko godina ovdje imati mogućnost i diplomskoga studija, dignuti ljestvicu još više i omogućiti da se naši ljudi ovdje školuju i da nam dolaze ljudi i iz ostalih dijelova. Drago mi je da mi kao Grad možemo dati jednu financijsku potporu ovome studiju, jer obrazovanje nam je jako važno. Vjerujem da je ovaj sporazum zalog za budućnost i bolji i kvalitetniji razvoj visokog obrazovanja u Pregradi“,  rekao je Vešligaj, zahvalivši Županiji, SŠ koja daje prostor te zdravstvenim ustanovama iz KZŽ koje daju svoju podršku da studij bude na zavidnoj razini.


Fotogalerija