Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. veljače 2022.

Nositelj projekta je Krapinsko – zagorska županija, uz partnere Dom za žrtve nasilja u obitelji Novi početak i Centar za socijalnu skrb Krapina. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 11,6 milijuna kuna, koji je u potpunosti financiran iz Europskog fonda operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, s trajanjem do 30 mjeseci.

 

Krapinsko – zagorska županija s provođenjem projekta započela je prošle godine u lipnju, dok je u ulozi tehničke podrške pripreme i provođenja projekta bila Zagorska razvojna agencija. Gotovo 7 milijuna kuna odnosi se na infrastrukturne radove, a ostalo na različite soft aktivnosti. „Okosnica je izgradnja i opremanje trajnog skloništa, obzirom za dom za žrtve sada djeluje na privremenoj lokaciji. Bit će to objekt na oko 550 kvadrata, prilagođen osobama s invaliditetom i smještaju korisnika oba spolova. Drugi dio aktivnosti odnosi se na uređenje i opremanje savjetovališta za žrtve nasilja, kao i na aktivnosti poput edukacija stručnih radnika doma, ali i zaposlenika u drugim ustanovama, kao što su centri za socijalnu skrb, pravosudne institucije, sustav obrazovanja, koje na bilo koji način dolaze u doticaj sa žrtvama nasilja. Provodit ćemo i niz preventivnih aktivnosti namijenjenih učenicima srednjih škola, kao i na stvaranju preduvjeta za lakši život korisnika nakon napuštanja skloništa, a jedan od noviteta bit će i mogućnost nastavka života u unajmljenim stanovima nakon što napuste sklonište“, rekla je pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Martina Gregurović Šanjug, istaknuvši kako je dosad u sklopu projekta nabavljeno i osobno vozilo za prijevoz korisnika doma, a i usluga vođenja savjetovališta i SOS telefona sada ima produženo radno vrijeme na 10 sati dnevno.

 

Ravnateljica doma Novi početak Lovorka Latin istaknula je kako će se izgradnjom novog doma povećati kapacitet smještaja sa sadašnjih 8 na 15 korisnika. Osim što će dom biti prilagođen osobama s invaliditetom i imati zasebnu stambenu jedinicu za muške osobe, bit će opremljen video nadzorom i panic tipkama za brzu dojavu policijskoj postaji, za što sigurniji boravak u domu. „Sve će to doprinijeti boljoj kvaliteti pružanja usluga našim korisnicima i njihovoj djeci, jer iako je sigurna kuća privremeno rješenje, mnogima je jedina mogućnost da naprave odmak od nasilja, kao i da uz psihosocijalnu pomoć dobe uvid u zakonske mogućnosti koje mogu dobiti za sebe i svoju djecu“, rekla je Latin.

 

Izgradnji doma prethodi izrada projektno – tehničke dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole. Ugovor o izradi projektno – tehničke dokumentacije potpisan je sa tvrtkom Arhitektura Kritovac, koja ima rok od sto dana za izradu projektno – tehničke dokumentacije, rekao je župan Željko Kolar. „Nakon toga slijedi izdavanje građevinske dozvole, a potom javni natječaj za izvođača radova. Računamo da ćemo to završiti do srpnja, kao i da će do srpnja iduće godine dom biti izgrađen. Nakon opremanja, vjerujem da ćemo do početka 11. mjeseca 2023. imati prve korisnike u novom domu. Nažalost, prema analizama od korone broj žrtava nasilja povećao za 20 do 30 posto, stoga je bilo neophodno povećati kapacitete sigurne kuće. Jednako tako, važno je i dalje stvarati atmosferu u javnosti kako je nasilje u obitelji neprihvatljivo, što se provodi kroz akciju ‘I tebe se tiče’. Unatoč tome, znamo da će nasilja i dalje biti, ali onda tim žrtvama moramo omogućiti najbolji mogući smještaj i stručnu pomoć“, zaključio je župan Kolar.


Fotogalerija