Zagorje
Bajka na dlanu

Potpisani sporazumi za Lokalni jamstveni fond

Datum objave: 29. studenoga 2006.

Zagorska razvojna agencija i Privredna banka, Raiffeisen Bank Austria (RBA), te Société GénéraleSplitska banka u utorak su potpisali ugovore o poslovnoj suradnji u sklopu Lokalnog jamstvenog fonda, a Zagrebačka banka, Erste banka,  OTP  i Hypo-Alpe-Adria-Bankatakođer će naknadno potpisati spomenute ugovore. Cilj uspostave Lokalnog jamstvenog fonda  je osigurati financijska sredstva u narednom trogodišnjem periodu u visini od cca 5.000.000,00 kuna, a koja bi se upotrijebila kao jamstveni fond u poslovnim bankama, koji bi bio korišten kao  jamstvo za kvalitetne poduzetničke projekte prilikom ishođenja povoljnijih kredita za male poduzetnike s područja Krapinsko-zagorske županije. Posebni ciljevi malih poduzetnika očituju se u stjecanju prava na ostvarenje kredita pod povoljnijim uvjetima od standardnih uvjeta na bankarskom tržištu. Kako bi se Fond zaštitilo od rizika, maksimalan iznos jamstva kredita može iznositi do 50% od odobrenog iznosa kredita. Zagorska razvojna agencija je operativno tijelo jamstvenog fonda , te će pratiti  namjensko korištenje sredstava i smanjenje rizika ulaganja, Fond će maksimalno otplatiti do 50% glavnice  kredita za kojeg je izdano jamstvo preostale u trenutku kada se jamstvo aktivira.
Jamstva malim i srednjim poduzetnicima
Maksimalni iznos jamstva koje Društvo može dati bilo kojem pojedinačnom zajmoprimcu ili grupi povezanih zajmoprimaca će biti kunska protuvrijednost od  € 50.000 ili 5% ukupnih sredstava u jamstvenom fondu, ovisno koji će  iznos biti manji. Omjer ukupnih deponiranih jamstvenih sredstava i ukupnih sredstava jamstvene sheme izdanih u jamstvima ne smije prijeći 1:5. Jamstva će biti dostupna samo za dugoročne, investicijske kredite (za kupnju strojeva, opreme ili visoke tehnologije;  financiranje izgradnje poslovnih prostora i to isključivo: proizvodni pogoni,  agroturistički objekti i staje). Jamstva će biti izdavana samo malim i srednjim gospodarskim subjektima sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, definiranim kao tvrtke u privatnom vlasništvu, s ne više od 50 zaposlenika u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit,Jamstvo je dostupno kod svih poslovnih banaka koje imaju potpisan ugovor s Društvom i koje sudjeluju u jamstvenom programu.
Prioritete na jamstvo imat će projekti gospodarskih subjekata koji investiraju proizvodne programe s višom dodanom vrijednošću, turizam, poljoprivredu i plojoprivrednu proizvodnju, te uslužne djelatnosti sukladno strategiji razvoja Županije. Poseban prioritet imaju projekti koji osiguravaju dugoročno održivu višu razinu zapošljavanja.