Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 9. travnja 2022.

Članice i članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije su na konstituirajućoj sjednici donijeli Poslovnik o radu te za predsjednicu Povjerenstva izabrali Snježanu Romić iz Tuhlja, koja je članica Povjerenstva bila i u prošla tri saziva. Snježana Romić je ravnateljica Osnovne škole Lijepa naša Tuhelj, voditeljica Županijskog stručnog vijeća ravnatelja u Krapinsko-zagorskoj županiji i voditeljica Županijskog stručnog vijeća demokratskog građanstva.

Okupljene članice i članove novog saziva je na konstituirajućoj sjednici pozdravila zamjenica župana Jasna Petek, dok je sjednicu do izbora Predsjednice vodila pročelnica resornog županijskog upravnog odjela Martina Gregurović Šanjug. „Krapinsko-zagorska županija je među prvima u Hrvatskoj potpisala Europsku povelju za ravnopravnost poslova, a također na inicijativu prošlih saziva ovog povjerenstva i zajedničkim radom proveli smo brojne druge aktivnosti za promicanje ravnopravnosti spolova u svim sferama života“ – istaknula je zamjenica župana Jasna Petek te uspješan rad poeželjela i novom sazivu Povjerenstva.

Županijska skupština je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela rješenje o imenovanju novog saziva Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije te su u Povjerenstvo imenovani: Željko Čleković, Nataša Nesek i Ana Kruhak iz redova Županijske skupštine te Bojan Bjelja, Sara Kolar, Snježana Romić i Marijana Sopek iz redova nezavisnih stručnjaka/inja i predstavnika/ca organizacija civilnog društva iz područja djelokruga Povjerenstva, na temelju raspisanog javnog poziva.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova u sklopu svojih zadaća:

–     predlaže Županijskoj skupštini donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova,

–          izrađuje županijske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova,

–          provodi mjere iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju,

–          predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije jednom u dvije godine financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva,

–          razmatra prijedloge mjera i općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije predlažu drugi ovlašteni predlagatelji,

–          daje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova,

–          potiče suradnju  s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i općina Krapinsko-zagorske županije, drugih županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

–          podnosi izvješće o svom radu Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije najmanje jednom u dvije godine,

–          obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.


Fotogalerija