Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. studenoga 2014.

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Krapinsko-zagorske županije održalo je u ponedjeljak, 03. studenog 2014. godine u Krapini sjednicu, na kojoj su glavne tema bile dogovor oko obilježavanja predstojećeg Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti te planiranje aktivnosti za narednu godinu.

Međunarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti. Obilježavanjem se nastoji  upozoriti sveukupnu javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti, te potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti i poduzimanje zajedničkih akcija za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu.

Na sjednici je kao centralna aktivnost  dogovorena organizacija stručnog skupa na temu pojavnih oblika novih sredstava ovisnosti tipa. tzv. “legalnih droga“, kao i predstavljanje publikacije „Neke razvojne karakteristike djece i mladih u dobi 12 do 16 godina“, istraživanje koje je Županijsko povjerenstvo provelo u svim školama na području županije o mentalnom zdravlju, potrebama i rizicima djece i mladih.

Također su dogovorene aktivnosti za sljedeću godinu, u smislu da će se nastaviti višegodišnji preventivni programi i brojne aktivnosti  s ciljem  promoviranja zdravih stilova života, podizanja razine svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji u prevenciji ovisničkog stila življenja s naglaskom na suradnji ustanova i civilnog sektora. Prepoznata  je i potreba za usvajanjem zdravih stilova života kod djece od najranije dobi te će se u tom smislu nastojati uključiti što više djece vrtićke dobi u preventivne programe.

Druga ciljana populacija na koju će se staviti naglasak u narednom periodu je edukacija roditelja, odnosno obitelji kao osnovnog činitelja u prevenciji i borbi protiv ovisnosti ali i najčešćeg izvora rizičnih čimbenika odgovornih za razvoj ovisničkog ponašanja zahvaljujući posljedicama moralne krize današnjice, liberalnijem odgoju i nejasnom postavljanju granica u odgoju djece. U skladu s tim potrebno je što aktivnije raditi na preventivnim aktivnostima koje su upućene prema obitelji i za obitelj u cjelini – potrebno je jačati kompetencije roditelja, njihove odgojne potencijale i time omogućiti zdrav razvoj djece.